Navigačný riadok

Potraviny budú podľa nových pravidiel bezpečnejšie - 03/09/2008

Traktor postrekuje plodiny pesticídmi

Od 1. septembra sú v platnosti nové normy, ktorými sa v celej EÚ zjednotilo maximálne množstvo zvyškov pesticídov v potravinách.

Tieto nové normy majú zabezpečiť ochranu spotrebiteľov a zjednodušiť obchod aj dovoz. „Potraviny vyrobené alebo dovezené do jedného z členských štátov musia byť pre spotrebiteľov bezpečné vo všetkých,“ vysvetlila komisárka pre zdravie Androulla Vassiliou.

Pesticídom sa vystavujeme vtedy, keď si malé množstvá, ktoré zostali na zožatých plodinách, nájdu cestu do našich potravín. Aby sa požité množstvá obmedzili na minimum a zabránilo sa neprípustným zdravotným rizikám, EÚ stanovila pre tieto zvyšky hraničné hodnoty.

Zákon o rezíduách pesticídov English pokrýva asi 1 100 pesticídov používaných v poľnohospodárstve v rámci EÚ, ale aj mimo nej. Obsahuje zoznam maximálnych množstiev zvyškov v celom rade výrobkov od mäsa a mlieka cez zeleninu a ovocie až po orechy, koreniny a krmivo. Tieto hraničné hodnoty sa vzťahujú na čerstvé aj spracované výrobky upravené na riedenie či koncentráciu.

V minulosti EÚ stanovila hraničné hodnoty len určitých pesticídov, kým za ostatné zodpovedali jednotlivé štáty. Zvyšky, ktoré prekračovali maximálne hodnoty v jednom štáte, boli prijateľné v inom, a niektoré pesticídy dokonca neboli nijak obmedzené. Nejednotnosť spôsobovala nedorozumenia u obchodníkov aj spotrebiteľov.

Nové hraničné hodnoty zohľadňujú potreby tých najslabších skupín obyvateľstva, ako sú dojčatá a malé deti. Dôležitou zásadou je uprednostniť bezpečnosť potravín pred zdravím rastlín.

Vlády EÚ sú zodpovedné za uplatňovanie zákona v praxi, ale Komisia bude sledovať jeho dodržiavanie. Hraničné hodnoty jednotlivých pesticídov v plodinách nájdete v internetovej databáze zvyškov pesticídov English, ktorú spravuje Európska komisia.

Základné informácie o zvyškoch pesticídov English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy