Navigācijas ceļš

Jauni noteikumi par pesticīdu atliekām, lai garantētu pārtikas nekaitīgumu. - 03/09/2008

Traktors miglo lauku ar pesticīdiem

No 1. septembra būs spēkā jaunas vienotas normas, kas noteiks Eiropas Savienībā maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku daudzumus pārtikā.

Jaunās normas paredzētas patērētāju aizsardzībai un tirdzniecības un importēšanas atvieglošanai. „Vienā dalībvalstī saražotajai un ievestajai pārtikai jābūt nekaitīgai patērētājiem visās dalībvalstīs,” skaidro veselības aizsardzības komisāre Andrula Vasiliu.

Ja lietojam pārtikas produktus, kuru ražošanā izmantoti kultūraugi, kuros palicis neliels daudzums pesticīdu, mēs esam pakļauti pesticīdu kaitīgajai iedarbībai. Lai šo iedarbību samazinātu līdz minimumam un lai netiktu apdraudēta veselība, ir noteikts maksimāli pieļaujamais šo atliekvielu daudzums.

Šis pesticīdu atliekvielu likums English attiecas uz aptuveni 1100 pesticīdiem, kurus izmanto lauksaimniecībā gan ES teritorijā, gan aiz tās robežām. Likumā noteikts, kāds ir to maksimāli pieļaujamais daudzums dažādos produktos, sākot ar gaļu, pienu, dārzeņiem un augļiem un beidzot ar riekstiem, garšvielām un dzīvnieku barību. Ierobežojumi attiecas gan uz svaigiem, gan pārstrādātiem produktiem. Pēc vajadzības ņemti vērā arī šķīdināšanas un koncentrācijas faktori.

Agrāk dažiem pesticīdiem maksimāli pieļaujamo daudzumu noteica ES, bet par citiem bija atbildīgas atsevišķas dalībvalstis. Ja vienā dalībvalstī pieļaujamā atliekvielu norma skaitījās pārsniegta, citā dalībvalstī šis pats atliekvielu daudzums varēja būt pieļaujams, bet dažiem pesticīdiem vispār nebija noteikts ierobežojums. Šajā jūklī bija grūti orientēties gan tirgotājiem, gan patērētājiem.

Jaunajā likumā ir padomāts arī par visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām — zīdaiņiem un bērniem. Par principu noteikts apsvērums, ka pārtikas nekaitīgums ir svarīgāks nekā augu aizsardzība.

Par šī tiesību akta īstenošanu atbild ES dalībvalstu valdības, bet Komisija kontrolēs, vai jaunie noteikumi tiek piemēroti pareizi. Par konkrētiem kultūraugiem un tajos pieļaujamo pesticīdu daudzumu var uzzināt tiešsaistē pieejamajā Komisijas pesticīdu atliekvielu datubāzē English.

Faktu lapa par pesticīdu atliekvielām English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites