Cosán nascleanúna

Rialacha nua faoi lotnaidicídí chun sábháilteacht bia a chinntiú - 03/09/2008

Tarracóir ag spréáil na mbarr le lotnaidicídí

Ón 1 Meán Fómhair forchuireann caighdeáin nua comh-theorainneacha ar fhuílligh lotnaidicídí i mbia ar fud an AE. 

Chun cosaint tomhaltóirí a chinntiú is chun trádáil is allmhairithe a éascú a ceapadh na caighdeáin nua. “Ní mór do bhia a tháirgtear nó a allmhairítear i mballstát amháin a bheith sábháilte do thomhaltóirí iontu uile,” a mhínigh coimisinéir na sláinte Androulla Vassiliou. 

Bímid i dteagmháil le lotnaicídí nuair a théann mionrianta díobh ó bharra an fhómhair isteach inár mbia. Leagtar síos teorainneacha ar na fuílligh seo chun an teagmháil seo a íoslaghdú is chun priacail dhoghlactha don tsláinte a sheachaint. 

Cuimsíonn dlí na bhfuílleach lotnaidicídí English  thart ar 1,100 lotnaidicíd a úsáidtear sa talmhaíocht laistigh nó lasmuigh den AE. Liostaíonn sé uasleibhéil fuílligh do raon leathan táirgí – gach rud ó bhainne, feoil, glasraí is torthaí go dtí cnónna, spíosraí agus beatha ainmhithe. Baineann na teorainneacha le táirgí úra is próiseáilte ar aon, is iad coigeartaithe do chaolú nó do thiúchan. 

Roimhe seo leagadh an tAE síos teorainneacha do roinnt lotnaidicídí is bhíodh na ballstáit freagrach as cinn eile. Bhíodh fuílligh thar an teorainn i dtír amháin inghlactha i dtír eile, is ní bhíodh aon teorainneacha do roinnt lotnaidicídí. Bhí an easpa aonghnéitheachta seo ina hábhar mearbhaill do thrádálaithe is do thomhaltóirí araon. 

Tógfaidh na teorainneacha nua riachtanais na ngrúpaí is soghonta san áireamh, amhail leanaí is páistí. Prionsabal tábhachtach is ea go bhfuil tosaíocht ag an tsábháilteacht bia ar chosaint na bplandaí. 

Tá freagracht ar rialtais an AE chun an dlí a chur i bhfeidhm ach déanfaidh an Coimisiún faireachán ar ar an gcomhlíonadh. Is féidir na teorainneacha do lotnaidicídí is do bharra ar leith a fháil ar bhunachar sonraí ar líne um fhuílligh lotnaidicídí English an Choimisiúin. 

Leathán fírici faoi fhuílligh lotnaidicídí English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links