Navigatsioonitee

Uued pestitsiidide jääke käsitlevad eeskirjad toiduohutuse tagamiseks - 03/09/2008

Traktoriga pihustatakse saagile pestitsiide

Alates 1. septembrist on uute nõuetega määratud kindlaks ELi ühtsed piirnormid pestitsiidide jääkidele toiduainetes.

Uute nõuete kehtestamise eesmärk on tagada tarbijate kaitse ning lihtsustada kaubandust ja importi. „Ühes liikmesriigis toodetud või sinna imporditud toiduained peavad olema ohutud kõikide liikmesriikide tarbijatele,” sõnas tervishoiuvolinik Androulla Vassiliou.

Me oleme pestitsiidide toimele avatud, kui koristatud saagis leiduvad väikesed jääkkogused jõuavad meie toidulauale. Sellise toime vähendamiseks ning terviseohtude vältimiseks on jääkide suhtes kehtestatud piirnormid.

Pestitsiidide jääke käsitlev õigusakt English hõlmab umbes 1100 pestitsiidi, mida kasutatakse ELi ja muude riikide põllumajanduses. Õigusaktis esitatakse maksimaalsed piirnormid paljude toodete puhul, nagu liha, piim, köögiviljad ja puuviljad, pähklid, maitseained ja loomasööt. Piirnormid kehtivad nii värsketele kui töödeldud toodetele, lahustele või kontsentraatidele.

Varem on EL kehtestanud piirnormid mõnede pestitsiidide suhtes ja ülejäänud pestitsiidide reguleerimine jäi liikmesriikide pädevusse. Ühes riigis piirnormi ületav jääk oli teises riigis lubatud, mõnede pestitsiidide suhtes ei olnud üldse piirnorme kehtestatud. Ühtsuse puudumine tekitas kauplejate ja tarbijate hulgas arusaamatust.

Uute piirnormide puhul võetakse arvesse kõige haavatavamate elanikkonna rühmade, s.o imikute ja laste vajadusi. Oluline põhimõte on see, et toiduohutust käsitletakse taimekaitsest olulisemana.

Liikmesriikide valitsused vastutavad õigusakti rakendamise eest, kuid komisjon jälgib, et see oleks asjakohane. Mõnede pestitsiidide ja saagi piirnormid leiduvad komisjoni pestitsiidide jääkide elektroonilises andmebaasis English .

Pestitsiidide jääke käsitlev teabeleht English .

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad