Cesta

Nová pravidla o reziduích pesticidů mají zajistit bezpečnost potravin - 03/09/2008

Traktor postřikuje zemědělské plodiny pesticidy

Od 1. září 2008 zavádějí nové normy jednotné limity pro rezidua pesticidů v potravinách v rámci celé EU.

Nové normy mají zajistit ochranu spotřebitelů a usnadnit obchod a dovoz. „Potraviny vyprodukované v jednom členském státě nebo dovezené do jednoho členského státu musí být bezpečné pro spotřebitele v celé unii,“ uvedla komisařka pro zdraví Androulla Vassiliou.

Pesticidy se například nacházejí v malém množství na sklizených plodinách, ze kterých se vyrábějí potraviny. Na množství těchto zbytků jsou stanoveny limity, aby se předešlo nepřijatelných zdravotním rizikům.

Nařízení o reziduích pesticidů English se týká okolo 1 100 pesticidů, které se používají v zemědělství v EU nebo mimo ní. Jsou zde uvedeny maximální limity reziduí pro celou řadu zemědělských produktů – od masa, mléka, zeleniny, ovoce až po ořechy, koření a krmivo. Limity se týkají jak čerstvých, tak zpracovaných potravin, a v úvahu se bere i zvýšení či snížení koncentrace.

Dříve byly za stanovování limitů většinou odpovědné jednotlivé země a unie stanovovala limity jen pro některé pesticidy. Rezidua přesahující limity v jednom státě byly v jiném státě přijatelné a pro některé pesticidy navíc neexistovaly žádné limity. Tato nejednotnost mátla jak obchodníky, tak spotřebitele.

Nové limity berou v úvahu potřeby nejzranitelnějších skupin obyvatel, jako jsou kojenci a děti. Důležitou zásadou je, že bezpečnost potravin má přednost před ochranou rostlin.

Za prosazování tohoto nařízení jsou odpovědné vlády jednotlivých členských států, avšak Komise bude sledovat jeho dodržování. Limity pro konkrétní pesticidy a plodiny naleznete v on-line databázi reziduí pesticidů English .

Fakta o reziduích pesticidů English .

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy