Навигационна пътека

По-малко пестициди за по-безопасни храни - 03/09/2008

Трактор пръска насаждения с пестициди

От 1 септември влизат в сила нови, общи за ЕС ограничения за остатъците от пестициди в храните.

Новите стандарти трябва да гарантират защитата на потребителите и да улеснят търговията и вноса на стоки. „Храните, произведени или внесени в една държава, трябва да бъдат безопасни за потребителите във всички други държави-членки“, обясни комисарят по здравеопазване Андрула Василиу.

Изложени сме на пестициди, когато малки количества от тях останат по събраната реколта и преминат в храната ни. Тези остатъци трябва да са в определени граници, за да се сведе до минимум контакта ни с тях и да се избегнат неприемливи рискове за здравето.

Законът за остатъците от пестициди English обхваща около 1100 химикала, използвани в селското стопанство в ЕС и извън него. Законът определя максимално допустимите нива на вредните вещества в широк кръг от продукти - месо, мляко, зеленчуци, плодове, ядки, подправки, фуражи... Ограниченията важат както за пресни, така и за преработени продукти, и зависят от степента им на концентрация или разреденост.

Досега ЕС ограничаваше количествата само на някои пестициди, а за останалите отговаряха отделни държави. Приемливи нива на остатъци в една страна бяха неприемливи в друга, а за някои пестициди нямаше никакви ограничения. Липсата на единни изисквания бе объркваща както за търговците, така и за потребителите.

Новите стандарти се базират на нуждите на най-уязвимите групи от населението, като например бебетата и децата. Водещият принцип гласи, че безопасността на храната е по-важна от защитата на растенията.

За прилагането на закона отговарят европейските правителства, но Комисията ще следи за спазването му. Конкретните граници за даден пестицид или селскостопанска култура ще намерите в базата данни за остатъци от пестициди English на Комисията.

Информационна брошура за остатъците от пестициди English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки