Sökväg

Vård utan gränser - 18/08/2008

Kommissionen efterlyser regler som gör det enklare för EU-befolkningen att resa utomlands för sjukvård

För inte så länge sedan köpte en man från Luxemburg ett par glasögon i Arlon, en stad i grannlandet Belgien. Hans sjukförsäkring i Luxemburg vägrade betala för glasögonen, eftersom han borde ha begärt tillstånd på förhand. Mannen tog ärendet till EG-domstolen och vann. Det är bara ett av många ärenden som handlar om vård över gränserna och som domstolen har behandlat de senaste åren. I andra fall rör det sig om behandlingar som inte finns att tillgå i hemlandet, eller där väntetiderna är för långa. Domstolen har i alla sådana fall givit patienten rätt.

Dessa mål visar att det utanför domstolen fortfarande finns många oklarheter om behandling i utlandet. Därför lade kommissionen i juli fram ett förslag som ska klargöra patienternas rättigheter.

Förslaget går ut på att man har rätt att begära ersättning med upp till det belopp som den offentliga sjukförsäkringen skulle betala för samma behandling i hemlandet. För vanliga behandlingar behöver man inte sin läkares godkännande, men för sjukhusbehandling i utlandet kan ett sådant godkännande fortfarande behövas.

I dag är det bara en liten andel av EU-befolkningen som söker vård i utlandet, och bara 1 % av den nationella hälsovårdsbudgeten går till behandling i utlandet DeutschEnglishespañolfrançais . Enligt en EU-omfattande enkät PDFEnglish vet 30 % av EU:s befolkning inte om att de är täckta för sjukvård i hela EU.

De föreslagna reglerna för täckning av sjukvårdskostnader i utlandet ingår i ett paket som ska antas av Europaparlamentet och EU-ländernas regeringar innan det kan träda i kraft. Paketet syftar också till att

  • ge bättre tillgång till information om hälsovård runt om i EU,
  • se till att patienter från andra EU-länder får vård av god standard,
  • garantera att recept erkänns i andra länder,
  • skapa EU-övergripande nät av sjukvårdsleverantörer så att patienter får bättre tillgång till specialiserad vård, och så att länder kan slå ihop sina resurser.
  • ge patienter möjligheter att begära ersättning för skador till följd av sjukvård i utlandet, och
  • se till att viktiga uppgifter som blodgrupp, kända allergier och medicinska problem överförs i tid.

 

För akutbehandling i utlandet är det europeiska sjukförsäkringskortet nödvändigt. Var tredje EU-invånare har numera med sig detta gratiskort på resor, för att kunna visa upp det i händelse av sjukdom eller skada.

Patienters rättigheter: frågor och svar Englishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar