Ścieżka nawigacji

Komisja wzywa do przyjęcia przepisów, które ułatwią Europejczykom korzystanie z opieki medycznej za granicą.

Całkiem niedawno mieszkaniec Luksemburga kupił okulary w belgijskim mieście Arlon, położonym niedaleko od granicy z Luksemburgiem. Luksemburski ubezpieczyciel odmówił zwrotu kosztów, twierdząc, że pacjent powinien był wcześniej uzyskać pozwolenie na ten zakup. Nabywca okularów skierował sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i ją wygrał. To zaledwie jedna ze spraw dotyczących transgranicznej opieki medycznej, która w ostatnich latach trafiła do sądu. Pozostałe dotyczyły usług medycznych, które albo nie były dostępne w kraju rodzinnym, albo na które trzeba było długo czekać. Z orzeczeń Trybunału zawsze wynikało, że pacjentom przysługuje zwrot kosztów leczenia.

Przypadki te świadczą jednak o tym, że w kwestiach dotyczących transgranicznej opieki medycznej wciąż istnieje wiele niejasności. W związku z tym w lipcu Komisja zgłosiła projekt mający na celu zwiększenie przejrzystości w zakresie praw pacjentów.

Zaproponowane zmiany obejmują między innymi umożliwienie pacjentom ubiegania się o zwrot takiej kwoty, jaką zwróciłoby im ubezpieczenie zdrowotne w kraju rodzinnym za leczenie tego samego rodzaju. Koszty opieki pozaszpitalnej nie wymagałyby uprzedniej zgody lekarza, natomiast w przypadku leczenia szpitalnego za granicą byłaby ona nadal wymagana. 

Obecnie zaledwie niewielki procent Europejczyków poddaje się leczeniu za granicą, a jedynie 1 proc. krajowych budżetów jest przeznaczany na transgraniczną opiekę medyczną DeutschEnglishespañolfrançais . Z badania dotyczącego transgranicznych usług medycznych PDFEnglish w UE wynika, że około 30 proc. Europejczyków nie jest świadomych tego, że są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w całej UE.

Nowe propozycje w zakresie pokrywania kosztów opieki medycznej za granicą to tylko część pakietu środków prawnych, które wejdą w życie, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Parlament Europejski oraz rządy państw członkowskich. Nowe przepisy mają na celu:

  • udostępnienie większej ilości informacji na temat usług medycznych dostępnych w UE,
  • zapewnienie pacjentom wysokiej jakości opieki medycznej w leczeniu transgranicznym,
  • zagwarantowanie uznawania recept wystawionych za granicą,
  • stworzenie ogólnoeuropejskich sieci dostawców usług medycznych, zapewniających pacjentom dostęp do wyspecjalizowanych usług medycznych oraz umożliwiających wykorzystanie międzynarodowych zasobów,
  • umożliwienie pacjentom składania skarg w sprawie szkód powstałych w związku z leczeniem za granicą,
  • zagwarantowanie szybkiego przepływu ważnych informacji (grupa krwi pacjenta, alergie, problemy zdrowotne).

 

Aby uzyskać dostęp do opieki medycznej w nagłych wypadkach, trzeba mieć ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. W tej chwili już co trzeci obywatel UE nosi przy sobie tę bezpłatną kartę, która zapewnia opiekę w razie wypadku lub choroby podczas podróży.

Prawa pacjentów: pytania i odpowiedzi Englishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki