Sti

Sundhedspleje uden grænser - 18/08/2008

Det skal være lettere at få lægebehandling i udlandet.

For nogle år tilbage købte en mand fra Luxembourg et par briller i Arlon, der ligger i nabolandet Belgien. Hans sygeforsikring i Luxembourg nægtede at betale for brillerne, fordi han skulle have fået købet godkendt på forhånd. Manden indbragte sagen for EF-Domstolen – og vandt. Det er bare én af mange sager om sundhedspleje på tværs af grænserne, som Domstolen har behandlet i de senere år. I andre sager drejede det sig om behandlinger, som ikke kunne fås i hjemlandet, eller hvor ventelisterne var for lange. Domstolen har givet patienterne medhold hele vejen igennem.

Sagerne viser, at der uden for Domstolen stadig hersker stor usikkerhed om grænseoverskridende sundhedsydelser. Derfor lagde EU i juli et forslag på bordet, som skal skabe klarhed om patienternes rettigheder.

Forslaget går ud på, at man skal have ret til at få godtgjort udgifter, der svarer til det beløb, som den offentlige sygesikring ville betale for den samme behandling i hjemlandet. For almindelig lægehjælp i udlandet kræves der ingen lægeordination, men det kan fortsat være tilfældet for hospitalsbehandlinger. 

I dag er det kun en ganske lille del af EU-befolkningen, der søger lægehjælp i udlandet. Kun 1 % af de nationale sundhedsbudgetter går til sundhedspleje i andre EU-lande DeutschEnglishespañolfrançais . Ifølge en EU-undersøgelse PDFEnglish er ca. 30 % af borgerne ikke klar over, at de kan få dækket udgifterne til lægebehandling i hele EU.

De nye regler for godtgørelse af lægeudgifter i udlandet indgår i en pakke, som skal godkendes af Europa-Parlamentet og EU-landenes regeringer, før den kan træde i kraft. Andre forslag i pakken går ud på at:

  • oplyse bedre om de sundhedstjenester, man har adgang til i EU
  • sikre, at patienter fra andre EU-lande får en ordentlig behandling
  • sørge for, at recepter anerkendes i andre EU-lande
  • skabe europæiske behandlingsnetværk, så patienterne får bedre adgang til højt specialiseret behandling, og landene kan slå ressourcerne sammen
  • give patienterne mulighed for at klage over skader fra sundhedspleje i udlandet
  • sikre, at vigtige oplysninger om f.eks. blodtype, allergier og helbredsproblemer overføres i tide

 

Hvis du får brug for akut lægehjælp i udlandet, er det vigtigt at have et europæisk sygesikringskort på dig. Hver tredje EU-borger har nu fået udstedt dette gratis kort, som er praktisk, hvis nu de skulle blive syge eller komme til skade under ferien.

Patientrettigheder – spørgsmål og svar Englishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links