Sökväg

Bruket av cannabis ökar inte längre - 30/07/2008

Cannabisplantor som odlas illegalt i ett specialupplyst rum

Cannabis har mist sin dragningskraft hos de yngre.

Mer om utvecklingen finns i en EU-rapport om cannabis English som har tagits fram som auktoritativ referenskälla för den omdiskuterade drogen. Rapporten kommer från EU:s organ för kontroll av narkotika English och är med sina drygt 700 sidor en av de mest omfattande hittills.

I rapportens båda volymer kan man läsa om drogens historia i Europa, från användningen av cannabis som läkemedel på 1800-talet till Nederländernas ”coffee shops” och avkriminaliseringen av cannabis i Storbritannien på 1960-talet. I rapporten förklaras hur drogen används och det finns också uppgifter om hälsoeffekter, behandlingsmetoder, tillgång, lagstiftning, gatupriser och styrka.

Cannabis har länge varit en populär drog i Europa – nästan en fjärdedel av alla européer har någon gång prövat på den. Men den har också väckt livlig debatt bland beslutsfattare, forskare, rättsvårdande myndigheter och aktivister.

”Resultatet är att vi dagligen översvämmas med information om cannabis. En del av uppgifterna är välgrundande även om de ibland är en aning propagandistiska medan andra är direkt missvisande”, säger Wolfgang Goetz, direktör för EU:s kontrollorgan för narkotika.

EU-länderna hanterar cannabisanvändningen på olika sätt med mer eller mindre sträng lagstiftning. Rapporten ges ut vid en tidpunkt då alltfler oroar sig för att en ”mjuk linje” kan undergräva den internationella brottsbekämpningen.

Bruket av cannabis ökade kraftigt under 1990-talet, men ser nu ut att ha nått toppen. I vissa länder har det stabiliserat sig eller till och med minskat. I andra har ökningen varit mindre markant.

Rapporten efterlyser mer tillsyn och understryker också att det har blivit allt vanligare att använda cannabis regelbundet. Omkring 3 miljoner européer använder cannabis nästan dagligen – det är ca 1 % av den vuxna befolkningen.

EU:s kontrollorgan för narkotika samlar in och publicerar information om narkotika English från 30 nationella centrum för att få en överblick över narkotikaproblemen i Europa. Organet inrättades 1993 och ligger i Portugals huvudstad Lissabon.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar