Navigačný riadok

Nezákonne pestované konope v špeciálne osvetlenej miestnosti

Konope ako droga začína u mladých strácať na popularite.

O tomto trende sa hovorí v správe EÚ o spotrebe konope English, ktorá by mala slúžiť ako referenčná príručka s informáciami o tejto naďalej kontroverznej droge. Ide o doteraz najkomplexnejší prieskum tejto problematiky, ktorú európska agentúra EMCDDA English dohliadajúca na drogy rozoberá na 700 stranách správy.

Dvojdielna publikácia sleduje dejiny konope v Európe od jeho používania v medicíne v 19. storočí a venuje sa rôznym fenoménom vrátane holandského „coffee shopu“ a legalizácie tejto drogy v 60-tych rokoch vo Veľkej Británii. Správa ďalej skúma jej spôsoby využitia, účinky na zdravie, liečenie, zásobovanie, právne predpisy, a dokonca pouličné ceny a účinnosť drogy.

Konope je už dlho v Európe dostupnou drogou – vyskúšala ju takmer štvrtina všetkých dospelých. Ale zároveň predstavuje závažné jablko sváru a diskusií medzi politikmi, vedcami, policajnými a justičnými orgánmi či aktivistami.

„Verejnosť je preto každodenne vystavovaná záplave informácií o konope, z ktorých niektoré majú reálny základ, zatiaľ čo iné skôr zavádzajú,“ povedal riaditeľ agentúry Wolfgang Goetz.

Krajiny EÚ sa stavajú k spotrebe konope rôzne, pričom uplatňujú široké spektrum zákonov s variabilným stupňom prísnosti. Správa vychádza v atmosfére zvýšených obáv, že umiernený prístup k užívaniu konope by mohol oslabiť medzinárodný boj proti zločinu.

Spotreba konope v Európe sa prudko zvýšila v 90-tych rokoch, ale podľa všetkého už dosiahla vrchol. V niektorých krajinách spotreba stagnuje alebo dokonca poklesla. V iných krajinách už nárast nie je taký markantný.

Správa vyzýva k pozornému sledovaniu vývoja, keďže užívanie tejto drogy je čoraz pravidelnejšie. Približne 3 milióny Európanov fajčí konope takmer denne – čo je asi 1 % všetkých dospelých.

Agentúra zhromažďuje a uverejňuje informácie o drogách English získané z 30 národných centier, ktoré spracúva do celkového prehľadu o európskych problémoch s drogami. Bola založená v roku 1993 v portugalskom Lisabone.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy