Navigatsioonitee

Kanepi tarbimine on pärast 90. aastatel alanud järsku tõusu stabiliseerunud - 30/07/2008

Ebaseaduslikult kasvatatavad kanepitaimed erivalgustusega ruumis

Kanepi populaarsus on noorte hulgas vähenemas.

Kõnealust trendi uuritakse kanepit käsitlevas ELi aruandes English, mis võiks olla käsitletav usaldusväärse allikana asjaomase jätkuvalt vastuolulise narkootikumi puhul. Koosnedes enam kui 700 leheküljest, on Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse English aruanne seni kõige ulatuslikum kõnealust teemat käsitlev uuring.

Kaheköitelises teoses käsitletakse kanepi ajalugu alates selle ravieesmärkidel kasutamisest 19. sajandil, selle levimisest Euroopas, sealhulgas Madalmaade coffee shop'ide fenomeni kui ka kõnealuse narkootikumi dekriminaliseerimist Ühendkuningriigis 1960. aastatel. Aruandes uuritakse nimetatud aine tarvitamise viise, selle mõjusid tervisele, sellega seotud ravi, tarnimist, õigusakte – isegi selle tänavahinda ja kangust.

Kanepi eelistamine on Euroopas olnud juba kauaaegne tava – peaaegu veerand täiskasvanutest on seda kunagi proovinud. Kuid see on põhjustanud ka suuremaid lahkarvamusi ja vaidlusi poliitikakujundajate, teadlaste, seaduse jõustajate ning aktivistide vahel.

Järelevalvekeskuse direktori Wolfgang Goetzi sõnul paisatakse inimestele seetõttu iga päev erinevat kanepit käsitlevat teavet, millest vaid osa on põhjendatud ning teatav hulk sellest on kampaaniahõnguline ning vahel ka eksitav.

ELi riikide puhul võib täheldada erinevat suhtumist kanepi tarvitamisse. Nii kanepit käsitlevad õigusaktid kui ka sellega seotud menetlused on riigiti erineva raskusastmega. Aruandest järeldub kasvav mure, et leebe suhtumine kanepisse võib õõnestada võitlust rahvusvahelise kuritegevuse vastu.

Kanepi kasutamine hoogustus Euroopas 1990. aastatel ning näib nüüd olevat kõrgpunkti jõudnud. Mõnedes riikides näib selle kasutamine olevat stabiliseerunud või isegi vähenenud. Teistes ei ole selle tarvitamise suurenemine olnud nii märkimisväärne.

Aruandes kutsutakse üles teostama tõhusamat järelevalvet, märkides et kõnealuse narkootikumi korrapärane kasutamine on muutunud tavapärasemaks.Umbes 3 miljonit eurooplast kasutavad kanepit peaaegu iga päev – see on ligikaudu 1 % täisealisest elanikkonnast.

Järelevalvekeskus kogub kokku ja avaldab 30 riigi asjaomase keskuse esitatud teabe narkootikumide kohta English, et anda ülevaade narkootikumidega seotud probleemidest Euroopas. 1993. aastal loodud järelvalvekeskus asub Portugalis, Lissabonis.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad