Sökväg

Miljövänligare produktion och konsumtion - 16/07/2008

Ett nytt åtgärdspaket ska uppmuntra industrin att tillverka miljövänligare varor och göra det lättare för konsumenten att hitta dem.

Både frivilliga och obligatoriska åtgärder ingår i EU-kommissionens nya plan English för miljövänlig produktdesign och energi- och miljömärkning. Om alla åtgärder genomförs skulle de kunna minska energiförbrukningen för uppvärmning, belysning och underhåll av bostäder med 30 %.

Miljön påverkas mycket kraftigt av dagens konsumtion och produktion, bland annat genom växthusgaser, föroreningar och förbrukning av jordens naturresurser. Men det finns några enkla sätt att minska miljöeffekterna utan att påverka välfärden.

EU har redan regler om energimärkning English. Den som säljer varor som tvättmaskiner och spisar måste upplysa om apparaternas miljö- och energiprestanda. Kommissionen vill nu att fler produkter ska omfattas av märkning, t.ex. fönster. Tätare fönster skulle kunna sänka uppvärmningskostnaderna med 11 % och reducera växthusgaserna med mer än en femtedel.

Märkningen är bara ett av många initiativ inom EU:s politik för en hållbar industri English, som ska uppmuntra industrin att utveckla miljövänligare produkter och tillverkningsmetoder. Tanken är att EU ska kunna behålla sin konkurrensfördel inom miljön jämfört med tillväxtekonomier som Kina och Indien.

Även den offentliga sektorn måste bidra till hållbar konsumtion och produktion. De nationella, regionala och lokala myndigheterna i EU använder en avsevärd del av ländernas BNP för byggnation, transport, renhållning och andra varor och tjänster. Den nya planen innehåller mål som ska få myndigheterna att investera i miljövänliga produkter.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar