Navigačný riadok

Podporme ekologickú výrobu a spotrebu ekovýrobkov - 16/07/2008

Balíkom nových opatrení sa podporí výroba ekologických výrobkov a zaistí sa, že si nájdu cestu k zákazníkom.

Povinné i dobrovoľné opatrenia sú zoskupené do nového plánu Komisie English týkajúceho sa ekologického návrhu výrobkov a informovania zákazníkov o environmentálnom dosahu a energetickej efektívnosti výrobkov. Prostredníctvom všetkých opatrení by sa spotreba energie používanej na vykurovanie, osvetlenie a údržbu budov dala znížiť o 30 %.

Súčasné trendy spotreby a výroby majú negatívny dosah na životné prostredie – zvyšuje sa úroveň skleníkových plynov, rastie miera znečistenia a ubúdajú prírodne zdroje. Existujú však rôzne jednoduché spôsoby, ako šetriť životné prostredie bez toho, aby sme museli zľaviť z našej životnej úrovne.

V EÚ už platia pravidlá o tom, ako spotrebiteľov informovať o energetickej efektívnosti English výrobkov a služieb. Obchody, v ktorých sa predávajú napríklad práčky a sporáky, musia zákazníkov informovať o ekologických a energetických aspektoch výrobku. Komisia navrhuje rozšírenie tohto systému na oveľa viac výrobkov, napríklad na okná. Lepšia okenná izolácia môže znížiť náklady na kúrenie o 11 % a emisie skleníkových plynov o viac ako pätinu.

Systém označovania výrobkov a služieb, ktorý je len jedným z prvkov európskej politiky udržateľnej priemyselnej výroby, podnecuje výrobcov k vývoju takých produktov a výrobných procesov, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Politika udržateľnej priemyselnej výroby pomôže Európe, aby si uchovala svoju konkurenčnú výhodu voči rýchlo rastúcim ekonomikám akými sú Čína a India.

Pri zaisťovaní udržateľnej spotreby a výroby majú dôležitú úlohu aj orgány verejnej správy. Ústredná a miestna správa v EÚ vynakladá nemalú časť HDP na výstavbu budov, dopravu, upratovacie služby a iné výrobky a služby. V novom pláne sa stanovujú ciele, ktoré majú verejnú správu povzbudiť k tomu, aby svoje výdavky a investície nasmerovali do ekologických výrobkov.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy