Navigācijas ceļš

Rosināt videi draudzīgāku produkciju un patēriņu - 16/07/2008

Jauni pasākumi mudinās ražotājus ražot vairāk videi draudzīgu preču un uzlabot to redzamību patērētājiem.

Komisija nākusi klajā ar jaunu plānu English, kas piedāvā gan obligātus, gan vēlamus pasākumus ekoloģiskāku produktu izstrādei un pilnīgākām norādēm marķējumā par ekoloģiskajām un enerģētiskajām īpašībām. Kopumā šie jaunie pasākumi par 30 % varētu samazināt energopatēriņu ēku apsildei, apgaismošanai un uzturēšanai.

Pašreizējās patēriņa un ražošanas tendences būtiski ietekmē vidi. Runa ir par siltumnīcefekta gāzēm, piesārņojumu un Zemes dabas resursu izsīkšanu. Bet ir daži vienkārši veidi, kā mazināt videi nodarīto kaitējumu, nemazinot mūsu labklājību.

ES jau ir noteikumi par energoefektivitātes marķējumu English. Veikalos, kur pārdod tādas ierīces kā veļas mašīnas un plītis, jāsniedz informācija par ekoloģiskajām un enerģētiskajām īpašībām. Komisija tagad ierosina attiecināt šo shēmu arī uz citiem ražojumiem – piemēram, logiem. Labāka logu siltumizolācija varētu samazināt apkures rēķinus par 11 % un siltumnīcefekta gāzes – par vairāk nekā piekto daļu.

Marķēšanas shēma ir tikai viens no elementiem ES ilgtspējīgas rūpniecības politikā English, kas mudina ražotājus ieviest videi draudzīgākus ražošanas metodes un ražojumus. Tas palīdzēs Eiropai saglabāt spēju konkurēt šajā jomā ar jaunajām ekonomikām, kā Ķīna un Indija.

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu ražošanuun patēriņu, ir jārīkojas arī valsts iestādēm. ES valstu, reģionu un vietējās pārvaldes iestādes lielu daļu IKP izmanto celtniecībai, transportam, attīrīšanai un citām precēm un pakalpojumiem. Jaunais plāns paredz mērķus, lai rosinātu šīs iestādes tādam līdzekļu izmantojumam un ieguldījumiem, kas veicina ekoloģiskus ražojumus.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites