Naršymo kelias

Pirk ekologišką prekę! - 16/07/2008

Nauju priemonių paketu siekiama skatinti gamintojus tiekti daugiau ekologiškų prekių, o pirkėjus – išmokyti jas pastebėti.

Naujajame Komisijos ekologiškų produktų projektavimo, energijos naudojimo efektyvumo ir aplinkosauginio ženklinimo plane English numatyta įvesti ir privalomų, ir savanoriškų priemonių. Jas visas pritaikius, energijos pastatams šildyti, apšviesti ir eksploatuoti būtų sunaudojama 30 % mažiau.

Dėl dabartinių vartojimo ir gamybos tendencijų labai kenčia aplinka – į atmosferą išmetamos šiltnamio dujos, didėja tarša ir eikvojami planetos gamtiniai ištekliai. Tačiau galėtume nesunkiai sumažinti aplinkai daromą žalą ir išsaugoti susikurtą gerovę.

ES jau yra nustačiusi energijos naudojimo efektyvumo ženklinimo English taisykles. Skalbyklų ir orkaičių parduotuvėse turi būti pateikta aplinkosauginė ir energijos sunaudojimo informacija. Komisija siūlo šias taisykles pradėti taikyti ir kitiems produktams, pavyzdžiui, langams. Geriau izoliavus langus piliečių sąskaitos už elektrą galėtų sumažėti 11 %, o į atmosferą išmetamų šiltnamio dujų sumažėtų daugiau nei penktadaliu.

Šios ženklinimo taisyklės – tai tik dalis ES tvarios pramonės politikos English , kuria gamintojams numatoma daugiau paskatų gaminti ekologiškas prekes ir taikyti ekologiškus gamybos metodus.Tai padės Europai išlaikyti konkurencinį šios srities pranašumą prieš naujus stambiuosius rinkos dalyvius – Indiją ir Kiniją.

Viešosios valdžios įstaigos taip pat turėtų padėti užtikrinti, kad būtų gaminami ir vartojami ekologiški produktai. ES nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos statyboms, transportui, valymui bei kitoms prekėms ir paslaugoms išleidžia nemažą šalies BVP dalį. Naujajame plane nustatyti tikslai skatinti šias institucijas investuoti į ekologiškus produktus.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos