Navigointipolku

Ympäristöystävälliset tuotteet paremmin esille - 16/07/2008

EU:n teollisuutta kannustetaan tuottamaan entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita. Tavoitteena on myös varmistaa, että ympäristöä säästävät tuotteet ovat paremmin esillä kaupoissa.

EU:n uudet toimenpiteet, joista osa on pakollisia, osa vapaaehtoisia, esitellään komission uudessa toimintasuunnitelmassa English, joka kattaa mm. ympäristöystävällisten tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen sekä tuotteiden energia- ja ympäristömerkinnät. Ehdotettujen toimien avulla voitaisiin vähentää lämmitykseen, valaistukseen ja rakennusten ylläpitoon käytettävän energian kulutusta jopa 30 %.

Nykyisten tuotantotapojen ja kulutustottumusten ympäristövaikutukset ovat huomattavia. Ne ovat lisänneet kasvihuonekaasupäästöjä, pahentaneet ilman ja ympäristön pilaantumista ja köyhdyttäneet maailman luonnonvaroja. Ympäristölle aiheutuvia vahinkoja voidaan kuitenkin helposti vähentää ilman, että se vaikuttaisi hyvinvointiin.

Energiatehokkuusmerkintöjä English koskevat säännöt ovat jo voimassa EU:ssa. Esimerkiksi kodinkoneliikkeissä myytävissä pesukoneissa ja sähköuuneissa on oltava energiatehokkuus- ja ympäristömerkinnät. Komissio ehdottaa nyt, että ympäristömerkintöjä alettaisiin käyttää myös muissa tuotteissa, kuten ikkunoissa. Ikkunoiden parempi eristys vähentäisi lämmityskustannuksia jopa 11 % ja kasvihuonekaasupäästöjä yli viidenneksellä.

Ympäristö- ja energiatehokkuusmerkinnät ovat vain yksi osa EU:n kestävää teollisuuspolitiikkaa English, jolla tuottajia pyritään kannustamaan ympäristöä säästävien tuotteiden valmistamiseen ja uusien tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tämä auttaa EU:ta myös säilyttämään kilpailuasemansa kestävän teollisuustuotannon alalla, etenkin nopeasti kehittyviin talouksiin kuten Kiinaan ja Intiaan nähden.

Kestävän teollisuustuotannon ja kulutuksen varmistaminen on myös julkisen hallinnon tehtävä. Kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset käyttävät huomattavan osan EU-maiden bruttokansantuotteesta rakennus- ja liikennehankkeisiin, ympäristön puhtaanapitoon sekä muihin hyödykkeisiin ja palveluihin. Uudessa suunnitelmassa pyritään siihen, että viranomaiset tekevät tulevaisuudessa suoria investointeja ympäristöystävällisempiin tuotteisiin ja palveluihin.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä