Navigatsioonitee

Keskkonnasõbraliku tootmise ja sisseostude osakaalu tuleb suurendada - 16/07/2008

Uued meetmed julgustavad tootjaid valmistama keskkonnasõbralikumaid kaupu ja tagama, et ostjad neid ka märkavad.

Meetmed, millest mõned on kohustuslikud ning mõned vabatahtlikud, on kogutud kokku uude komisjoni kavasse English keskkonnasõbralike toodete kujunduse ning energia- ja keskkonnamärgistuse kohta. Kõik uued meetmed koos võivad aidata vähendada soojuse ja valguse saamiseks ning hoonete haldamiseks vajaminevat energiakulu 30% võrra.

Praegustel tarbimis- ja tootmissuundumustel on märkimisväärne keskkonnamõju, mis hõlmab näiteks kasvuhoonegaase, saastet ja loodusvarade ammendumist. Samas on olemas lihtsad viisid keskkonnakahju vähendamiseks ilma meie heaolu mõjutamata.

ELis kehtivad juba eeskirjad energiatõhususmärgistuse English kohta. Kauplustes, kus müüakse selliseid kodumasinaid nagu pesumasinad ja pliidid, peab teave keskkonna- ja energiatõhususe kohta olema nähtaval kohal. Komisjon teeb nüüd ettepaneku laiendada seda süsteemi veelgi ulatuslikumale tootevalikule, näiteks akendele. Akende parem isolatsioon aitab vähendada küttearveid 11% ja kasvuhoonegaase rohkem kui viiendiku võrra.

Märgistamissüsteem on ainult üks osa ELi jätkusuutlikust tööstuspoliitikast English, millega julgustatakse tootjaid leiutama keskkonnasõbralikumaid tooteid ja tootmismeetodeid. See aitab Euroopal püsida kõnealuses valdkonnas jätkuvalt konkurentsis, edestades Hiina ja India kiiresti arenevat majandust.

Riigiasutuste ülesanne on tagada jätkusuutlik tarbimine ja tootmine. ELi riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud haldusasutused kulutavad märkimisväärse summa oma riigi SKTst ehitusele, transpordile, koristustöödele ning muudele kaupadele ja teenustele. Uue kavaga seatakse kõnealustele asutustele eesmärk kulutada olemasolevaid vahendeid keskkonnasõbralikumatele toodetele ning nendesse investeerida.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad