Διαδρομή πλοήγησης

Νέα ώθηση στα «πράσινα» προϊόντα - 16/07/2008

Νέα μέτρα ενθαρρύνουν την παραγωγή οικολογικότερων προϊόντων και τον ευκολότερο εντοπισμό τους από τους αγοραστές.

Τα προτεινόμενα μέτρα, ορισμένα υποχρεωτικά και άλλα προαιρετικά, αποτελούν μέρος ενός  σχεδίου της Επιτροπής English για τον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων και την ενεργειακή και οικολογική σήμανση. Η εφαρμογή όλων των μέτρων μαζί θα μπορούσε να μειώσει κατά 30% την ποσότητα της ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση, τον φωτισμό και τη συντήρηση των κτηρίων.

Τα σημερινά πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες, όπως η αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου, η ρύπανση και η εξάντληση των φυσικών πόρων του πλανήτη. Υπάρχουν, όμως, ορισμένοι εύκολοι τρόποι για να μειωθεί η ζημιά που προκαλείται στο περιβάλλον δίχως να επηρεασθεί η ευημερία των πολιτών.

Η ΕΕ έχει ήδη θεσπίσει κανόνες για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης English. Τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών πρέπει να δίνουν πληροφορίες για την ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση των προϊόντων. Η Επιτροπή προτείνει τώρα την επέκταση αυτών των κανόνων σε ένα μεγαλύτερο φάσμα προϊόντων, όπως για παράδειγμα τα παράθυρα. Η καλύτερη μόνωση των παραθύρων θα μπορούσε να μειώσει τους λογαριασμούς θέρμανσης κατά 11% και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πάνω από 20%.

Το σύστημα επισήμανσης είναι μόνο ένα τμήμα της βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ English, η οποία προβλέπει κίνητρα για τους κατασκευαστές προκειμένου να χρησιμοποιούν μεθόδους παραγωγής και να κατασκευάζουν προϊόντα φιλικότερα προς το περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό, η Ευρώπη θα μπορέσει να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στον συγκεκριμένο τομέα σε σχέση με αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα και η Ινδία.

Τα κράτη μπορούν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής. Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στη ΕΕ διαθέτουν ένα σημαντικό τμήμα του εθνικού ΑΕΠ στους τομείς των κατασκευών, μεταφορών και καθαρισμού, καθώς και σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Το νέο σχέδιο δράσης θέτει στόχους για να ενθαρρυνθούν αυτές οι αρχές να κατευθύνουν τις δαπάνες και επενδύσεις τους σε «πράσινα» προϊόντα.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι