Sökväg

Riskerar du din hälsa på jobbet? - 13/06/2008

En byggnadsarbetare framför en bärbar dator

En farlig arbetsmiljö kan stå EU:s arbetstagare och företag dyrt.

Drygt var tredje minut dör en EU-medborgare av arbetsrelaterade orsaker. Även om sjukskrivningar, olyckor och försäkringskostnader är en tung börda för företagen går det inte att sätta en prislapp på personligt lidande eller förlusten av en nära anhörig. Och det är inte bara de anställda och deras familjer som betalar ett högt pris – man måste också ta hänsyn till de hälso- och sjukvårdskostnader som samhället står för. Europa har inte råd med att miljontals arbetstagare är sjuka eller skadade.

Som en reaktion på ny statistik har EU inlett en kampanj för en god arbetsmiljö som ska pågå i två år. Att förebygga risker är A och O enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån. De flesta problem skulle kunna undvikas genom en lämplig riskbedömning på arbetsplatsen.

Arbetsgivarna har ett moraliskt och rättsligt ansvar att skydda sina anställda. Under kampanjens gång får arbetstagare, företag och organisationer information om hur de ska känna igen farorna. Småföretag uppmanas att göra egna riskbedömningar och utarbeta beredskapsplaner. Tyngdpunkten ligger på högriskområden, t.ex. bygg- och anläggningssektorn, hälso- och sjukvård samt jordbruk.

Det första steget är att identifiera problem- och riskområden – både när det gäller material, utrustning och arbetsmetoder. Här kan arbetstagarna själva vara till hjälp. Det är också viktigt att fastställa vem som löper störst risk på arbetsplatsen, t.ex. gravida kvinnor och personer med funktionshinder och hälsoproblem.

Arbetsmiljöbyrån ger kloka råd: ta inte onödiga risker, ersätt farliga arbetsmetoder och material med säkrare alternativ, häng med i den tekniska utvecklingen, utbilda och informera personalen och bygg upp en god beredskap. Företagen måste förstå att investeringar i tryggare arbetsplatser DeutschEnglishfrançais ger ekonomiska fördelar. Friska och motiverade anställda är mera produktiva och stärker de europeiska företagens konkurrenskraft.

Riskbedömning är A och O för sunda arbetsplatser (EU:s arbetsmiljöbyrå)

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar