Navigačný riadok

Je vaše pracovisko bezpečné? - 13/06/2008

Stavebný robotník pri práci s prenosným počítačom

Nebezpečné pracovné prostredia stoja európskych zamestnancov a podniky veľa peňazí.

Každú tri a pol minútu niekto v EÚ zomrie v dôsledku príčin súvisiacich s prácou. Aj keď absencie z dôvodu ochorenia, úrazy a náklady na poistenie predstavujú pre zamestnávateľov finančnú záťaž,  osobné utrpenie alebo smrť blízkeho sa nedajú merať peniazmi. Finančné náklady nie sú vysoké len pre zamestnancov a ich rodiny – nemôžme zabudnúť ani na výdavky na zdravotnú starostlivosť, ktoré znáša celá spoločnosť. Európa si nemôže dovoliť milióny zamestnancov, ktorí sú chorí alebo utrpeli úraz.

Ako odpoveď na nedávne alarmujúce štatistiky EÚ odštartovala dvojročnú celoeurópsku kampaň na podporu zdravých pracovísk. Podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (OSHA) je prevencia kľúčovým prvkom. Väčšine problémov by sa dalo predísť primeraným hodnotením rizík.

Zamestnávatelia nesú morálnu a právnu zodpovednosť za pracovnú bezpečnosť svojich pracovníkov. Kampaň informuje zamestnancov, spoločnosti a organizácie o tom, ako čo najlepšie rozpoznať riziká. Nabáda malé a stredné podniky, aby hodnotili svoje riziká a zaviedli plány prevencie. V kampani sa kladie dôraz na vysoko rizikové odvetvia, akými sú stavebníctvo, zdravotníctvo a poľnohospodárstvo.

Prvým krokom je určenie problémov a rizikových oblastí – či už ide o materiály, zariadenia alebo pracovné metódy. Pri tomto procese môžu pomôcť samotní zamestnanci. Takisto je potrebné zistiť, kto je na pracovisku vystavený najväčšiemu riziku. Väčšinou ide napríklad o tehotné ženy a zamestnancov so zdravotnými problémami.

Odporúčania Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú jednoznačné: vyhýbajte sa rizikovým situáciám, nahraďte nebezpečné metódy a materiály bezpečnými, držte krok s technickými vylepšeniami, škoľte a informujte zamestnancov a vytvorte si dobrú stratégiu prevencie. Firmy musia pochopiť, že investície do bezpečnejších pracovísk DeutschEnglishfrançais sa zúročia. Zdraví, motivovaní zamestnanci sú produktívnejší a zvyšujú konkurencieschopnosť európskych firiem.

Hodnotenie rizík – kľúč ku zdravým pracoviskám (OSHA)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy