Navigointipolku

Rakennustyöntekijä kannettavan tietokoneen ääressä

Vaarallinen työympäristö tulee kalliiksi eurooppalaisille työnantajille ja työntekijöille.

EU-maissa keskimäärin joka kolmen ja puolen minuutin välein joku kuolee työperäisten syiden vuoksi. Sairauslomat, onnettomuudet ja vakuutuskustannukset ovat suuri rasite työnantajille. Loukkaantumisesta tai kuolemasta työntekijöille ja heidän perheilleen koituvia kärsimyksiä ei voi edes rahassa mitata. Myös koko yhteiskunta kantaa osansa terveydenhuollon kustannuksista. Euroopalla ei ole varaa miljoonien työntekijöiden sairastumisiin tai loukkaantumisiin.

Viime aikojen tilastoista huolestuneena EU on käynnistänyt kaksivuotisen työterveys- ja työturvallisuuskampanjan. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (OSHA) painottaa riskien ehkäisyn merkitystä. Suurin osa ongelmista voitaisiin välttää, jos työpaikkojen riskinarviointi olisi kunnossa.

Työnantajilla on moraalinen ja oikeudellinen velvollisuus suojella työntekijöitään. Kampanjassa opastetaan työntekijöitä, yrityksiä ja organisaatioita tunnistamaan vaaratekijät. Pieniä ja keskisuuria yrityksiä kannustetaan tekemään omia riskinarviointejaan ja laatimaan ehkäisysuunnitelmia. Erityisen huomion kohteena ovat rakennusala, terveydenhuolto ja maatalous.

Ensimmäiseksi olisi tunnistettava ongelmat ja riskit, olipa kyse sitten materiaaleista, työkaluista tai työskentelymenetelmistä. Työntekijät itse pystyvät auttamaan riskien kartoituksessa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tiettyihin työntekijäryhmiin, jotka ovat muita suuremmassa vaarassa, esimerkiksi raskaana oleviin naisiin sekä työntekijöihin, joilla on jokin vamma tai terveysongelma.

OSHA opastaa yrityksiä välttämään riskitilanteet, vaihtamaan vaaralliset työmenetelmät ja materiaalit turvallisempiin, pysymään tekniikan kehityksen tasalla, kouluttamaan ja neuvomaan työntekijöitä ja järjestelmällisesti panostamaan riskien ennaltaehkäisyyn. Yritysten olisi tiedostettava, että työterveyteen panostaminen DeutschEnglishfrançais tuo niille taloudellisia etuja. Terveet ja motivoituneet työntekijät ovat muita tuottavampia ja parantavat Euroopan yritysten kilpailukykyä.

Riskinarviointi – työterveyden ja työturvallisuuden avainkysymys (OSHA)

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä