Navigatsioonitee

Kas teie töökoht on terviselõks? - 13/06/2008

Ehitustööline sülearvutit kasutamas

Ohtlik töökeskkond osutub Euroopa töötajatele ja ettevõtjatele kulukaks.

Iga kolme ja poole minuti järel sureb üks ELi kodanik tööga seotud põhjusel. Kuigi haiguspuhkus, õnnetused ja kindlustuskulud on tööandjatele koormavad, ei saa rahas mõõta inimeste kannatusi või armastatud inimese kaotust. Lisaks töötajate ja nende perekondade kantavatele suurtele kuludele tuleb arvesse võtta ka kogu ühiskonna poolt kantavad tervishoiukulud. Euroopa ei saa endale lubada miljonite töötajate haigust või vigastusi.

Pidades silmas viimase aja murettekitavat statistikat, on EL algatanud kaheaastase kogu Euroopat hõlmava tervisliku töökeskkonna kampaania. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (OSHA) sõnul on ohtude ennetamine kõige alus. Enamikke probleeme saaks ära hoida asjakohase riskihindamisega töökohas.

Tööandjatel on moraalne ja juriidiline kohustus kaitsta oma töötajaid. Kampaania raames teavitatakse töötajaid, ettevõtjaid ja organisatsioone sellest, kuidas ohtusid ära tunda. Selles julgustatakse väikseid ettevõtjaid viima riskihindamist läbi majasiseselt ning koostama ennetuskavasid. Tähelepanu keskmes on kõrge riskiteguriga valdkonnad nagu ehitus, tervishoid ja põllumajandus.

Esimeseks sammuks on tuvastada probleemid ja riskivaldkonnad (materjalid, seadmed või töömeetodid). Töötajad saavad selle juures ise abiks olla. Samuti on tähtis tuvastada töötajad, kelle puhul riskitegur on suurem – näiteks rasedad naised ning puuete ja terviseprobleemidega töötajad.

OSHA annab head nõu: vältida riskiolukordi, asendada ohtlikud meetodid ja materjalid ohutumatega, pidada sammu tehniliste uuendustega, koolitada ja teavitada töötajaid ning kujundada välja hea ennetuspoliitika. Ettevõtted peavad saama aru, et ohutumasse töökeskkonda DeutschEnglishfrançais investeerimine toob kaasa finantshüvesid. Terved, motiveeritud töötajad on tootlikumad ja tõstavad Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet.

Riskihindamine – tervisliku töökeskkonna võti (OSHA)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad