Διαδρομή πλοήγησης

Κινδυνεύει η υγεία σας στο χώρο της δουλειάς σας; - 13/06/2008

Εργαζόμενος στον κατασκευαστικό τομέα μπροστά σε φορητό υπολογιστή

Ένα επικίνδυνο εργασιακό περιβάλλον στοιχίζει πολύ ακριβά στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Κάθε τριάμισι λεπτά ένας Ευρωπαίος πολίτης χάνει τη ζωή του για λόγους που συνδέονται με τον χώρο της δουλειάς του. Όμως, παρόλο που οι αναρρωτικές άδειες, τα ατυχήματα και το κόστος ασφάλισης επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό τους εργοδότες, το ψυχολογικό κόστος που προκαλεί στην οικογένεια η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου είναι ανυπολόγιστο. Και το κόστος αυτό δεν είναι υψηλό μόνο για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της, η οποία επιβαρύνεται με τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης. Η Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να έχει εκατομμύρια εργαζόμενους που είναι ασθενείς ή τραυματίες.

Μετά τις πρόσφατες ανησυχητικές στατιστικές, η ΕΕ ξεκίνησε μια διετή πανευρωπαϊκή εκστρατεία για υγιεινούς χώρους εργασίας. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (OSHA), η πρόληψη των κινδύνων έχει καθοριστική σημασία. Τα περισσότερα προβλήματα θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εάν υπήρχε κατάλληλη εκτίμηση των κινδύνων στο χώρο εργασίας.

Οι εργοδότες έχουν την ηθική και νομική ευθύνη να προστατεύουν τους υπαλλήλους τους. Η εκστρατεία ενημερώνει τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τις διάφορες οργανώσεις για το πώς να εντοπίζουν τους κινδύνους. Ενθαρρύνει επίσης τις μικρές επιχειρήσεις να καθιερώσουν ένα σύστημα εσωτερικής εκτίμησης των κινδύνων και να καταρτίσουν σχέδια πρόληψης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους τομείς υψηλού κινδύνου, όπως ο κατασκευαστικός τομέας, ο τομέας της υγείας και η γεωργία.

Πρώτο βήμα είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων και των παραγόντων κινδύνου (π.χ. υλικά, εξοπλισμός και μέθοδοι εργασίας). Σ' αυτό μπορούν να βοηθήσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Σημαντικό επίσης είναι να διερευνηθεί ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο στο χώρο εργασίας (π.χ. έγκυες γυναίκες, άτομα με αναπηρία ή με προβλήματα υγείας).

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία δίνει μερικές χρήσιμες συμβουλές: αποφεύγετε καταστάσεις που ενέχουν κινδύνους, αντικαταστήστε επικίνδυνα υλικά και μεθόδους με ασφαλέστερα, προσαρμοστείτε στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, εκπαιδεύστε και ενημερώστε το προσωπικό σας και εφαρμόστε μια σωστή πολιτική πρόληψης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να καταλάβουν ότι η επένδυση σε ασφαλέστερους χώρους εργασίας DeutschEnglishfrançais αποφέρει οικονομικά οφέλη. Οι εργαζόμενοι που έχουν καλή υγεία και διάθεση για δουλειά είναι πιο παραγωγικοί και συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Εκτίμηση των κινδύνων: το κλειδί για την ασφάλεια του χώρου εργασίας (OSHA)

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι