Cesta

Je vaše pracoviště opravdu bezpečné? - 13/06/2008

Pracovník na stavbě s notebookem

Nebezpečná pracovní prostředí ohrožují zdraví pracovníků i podnikové finance.

V průměru každé tři a půl minuty dochází v EU k úmrtí v důsledku pracovního úrazu. Pracovní neschopnost, úrazy a pojištění znamenají pro zaměstnavatele značné náklady, ještě vážnější je však bolest, již úraz nebo úmrtí blízké osoby způsobí. Důsledky ovšem nenesou jen zaměstnanci a jejich rodiny, ale je nutno vzít v úvahu i výdaje celé společnosti na zdravotní péči. Evropa si nemůže dovolit, aby byly miliony pracovníků nemocných nebo zraněných.

V návaznosti na nedávno zveřejněné alarmující statistiky zahájila EU dvouletou celoevropskou kampaň za zdravé pracoviště. Podle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) je především nutno předcházet rizikům. Většině problémů lze zabránit prostřednictvím posouzení rizik na pracovišti.

Morální i právní povinností zaměstnavatelů je chránit své zaměstnance. Tato kampaň informuje pracovníky, podniky a další organizace o tom, jak rizika rozpoznat. Vyzývá malé podniky k posuzování rizik na pracovištích a k vypracování plánů prevence. Zaměřuje se na riziková odvětví, například stavebnictví, zdravotnictví a zemědělství.

Prvním krokem je rozpoznání problémů a rizikových oblastí, ať už jde o materiály, vybavení nebo pracovní postupy. K tomu mohou přispět samotní pracovníci. Rovněž důležité je zjistit, komu hrozí na pracovišti největší riziko. Může se jednat například o těhotné ženy nebo osoby se zdravotním postižením nebo zdravotními problémy.

Agentura OSHA dává spolehlivé rady: vyhýbejte se rizikovým situacím, nahraďte rizikové postupy a materiály bezpečnými, držte krok s technickým pokrokem, školte a informujte personál a rozvíjejte správný systém prevence. Podniky si musejí uvědomit, že investice na zvýšení bezpečnosti pracoviště DeutschEnglishfrançais jsou i z finančního hlediska výhodné. Zdraví a motivovaní pracovníci jsou produktivnější a zvyšují konkurenceschopnost evropských podniků.

Posuzování rizik – klíč ke zdravému pracovišti (OSHA)

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy