Навигационна пътека

Безопасно ли е работното ви място? - 13/06/2008

Строителен работник, използващ лаптоп

Опасната работна среда струва скъпо на европейските работници и компании.

На всеки три минути и половина гражданин на ЕС умира поради свързани с работата му причини. Въпреки че отпуските по болест, нещастните случаи и разходите за застраховки са бреме за работодателите, личното страдание или загубата на любим човек нямат цена. Освен тази висока цена за служителите и техните семейства, трябва да се вземат предвид и разходите за  здравеопазване, които се поемат от обществото като цяло. Европа не може да си позволи да има милиони болни или пострадали при злополуки работници.

В отговор на скорошната тревожна статистика ЕС даде началото на двугодишна кампания за здравословно работно място в цяла Европа. Предотвратяването на рискове е от голямо значение според Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (OSHA). Повечето проблеми могат да бъдат избягвани чрез подходяща оценка на риска на работното място.

Работодателите носят морална и юридическа отговорност за защитата на своите служители. Кампанията информира работниците, компаниите и организациите как да разпознават опасностите. Тя насърчава малките предприятия да извършват свои собствени оценки на риска и да съставят планове за превенция. Фокусът е върху високорискови сектори като строителството, здравеопазването и селското стопанство.

Първата стъпка е да се идентифицират проблемите и рисковите области, били те материали, съоръжения или работни методи. Самите работници могат да помогнат за това. Също така е важно да се определи и кой е изложен на най-голям риск на работното място, като обикновено това са бременни жени, хора с увреждания или със здравословни проблеми

OSHA дава добри съвети: избягвайте рисковите ситуации, заменяйте опасните методи и материали с безопасни, бъдете в крак с техническите подобрения, обучавайте и информирайте персонала и развивайте добра превантивна политика. Компаниите трябва да разберат, че инвестирането в по-безопасни работни места DeutschEnglishfrançais носи финансови ползи. Здравите, мотивирани работници са по-производителни и повишават конкурентоспособността на европейските предприятия.

Оценката на риска - ключът към здравословни работни места (OSHA)

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки