Ścieżka nawigacji

Europejska Agencja Chemikaliów rozpoczyna działalność - 04/06/2008

Tabliczka z nazwą Europejskiej Agencji Chemicznej

W Helsinkach dokonano oficjalnego otwarcia Europejskiej Agencji Chemikaliów, której działalność umożliwi wdrożenie przepisów rozporządzenia w sprawie rejestracji i oceny chemikaliów oraz udzielania zezwoleń i wprowadzania ograniczeń w zakresie ich stosowania (w skrócie REACH).

Przed nowo otwartą agencją stoi nie lada zadanie – wprowadzić w życie kompleksowe ramy prawne w zakresie chemikaliów zastępujące ponad 40 różnych aktów prawnych.  

Europejska Agencja Chemikaliów odpowiada za wdrożenie rozporządzenia REACH, które ma zagwarantować, że substancje chemiczne będą stosowane w sposób odpowiedzialny z myślą o bezpieczeństwie konsumentów i ochronie środowiska.

Agencja ma za zadanie sporządzić kompletny rejestr, w którym znajdą się szczegółowe dane wszelkich chemikaliów produkowanych w Europie lub importowanych, a tym samym zapewnić wysokiej jakości wiarygodne informacje na ten – jakże ważny dla ludzi i środowiska – temat.

Europejska Agencja Chemikaliów –  pytania i odpowiedzi

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki