Navigatsioonitee

Avatakse uus kemikaaliamet   - 04/06/2008

Euroopa Kemikaaliameti seinatahvel

Helsingis alustab tööd Euroopa Kemikaaliamet, et viia ellu REACH-määruse õiguslik raamistik.

Asendada 40 erinevat kemikaale käsitlevat õigusakti vaid ühe kogu ELi hõlmava süsteemiga – see on väljakutse uuele tööd alustavale Euroopa Kemikaaliametile.

Kemikaaliamet vastutab REACH-määruse English õigusliku raamistiku rakendamise eest, mis on loodud selleks, et tagada kemikaalide vastutustundlik kasutamine ning selleks, et need ei kahjustaks tarbijat ega keskkonda.

Kemikaaliamet koostab täieliku registri, mis sisaldab üksikasjalikku teavet kõikide ELis toodetud või ELi imporditud keemiliste ainete omaduste kohta, pakkudes seega kvaliteetset teavet, mis ei olnud varem kättesaadav.

Q&A about the European chemicals agency Englishsuomisvenska

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad