Navigatsioonitee

Kas teie linn näitab keskkonnasõbralikku eeskuju? - 22/05/2008

Mees loeb linnapargis raamatut

Üha kasvavad linnad ajendasid Euroopa Liitu algatama konkursi Euroopa rohelise pealinna leidmiseks. Eesmärgiks on edendada miljonite linnaelanike elukvaliteedi parandamist.

Kui elate meeldivas ja keskkonnasõbralikus linnas, siis võib just teie linn kandideerida ELi esimesele rohelise pealinna auhinnale.

80% eurooplastest elab linnades, mistõttu on vajadus tervisliku ja rohelise linnakeskkonna English järele suurem kui kunagi varem. Inspiratsiooniks linnaplaneerijatele, kohalikele omavalitsustele ja ka elanikele hakkab EL välja andma Euroopa rohelise pealinna auhinda English. Auhind antakse igal aastal linnale, kes hoolitseb kõige paremini keskkonna eest ning loob kõige tervislikuma eluruumi oma elanikele.

Auhind, mille idee pärineb linnadelt endilt, keskendub pikaajalistele ja uuenduslikele keskkonnaalastele lahendustele.  Tunnustatakse haljasalade olemasolu, keskkonnasõbralikku ühistransporti English ning loovaid lahendusi jäätmekäitluse English ja mürasaaste English valdkonnas. Ekspertide rühm ja žürii hindavad ka kandidaatide senist keskkonnaalast tegevust ning tulevikuplaane. 

Keskkonnasõbraliku eeskujuna jagab võitja parimaid tavasid ning teeb koostööd teiste linnadega, propageerides rohelist mõtteviisi kõikjal Euroopas.

Kandideerida saavad kõik Euroopa linnad, mille elanike arv on üle 200 000. Taotluste esitamise tähtaeg nii 2010. kui ka 2011. aasta tiitli puhul on 1. oktoober 2008.

Auhind tõstab võitja rahvusvahelist mainet ning aitab meelitada ligi uusi andekaid elanikke, külastajaid ja ettevõtjaid.

Roheline linn – tervislik elukeskkond

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad