Sökväg

Europa firar sina hav och sitt maritima kulturarv - 21/05/2008

Från och med i år firas Havets dag i Europa den 20 maj varje år.

De europeiska haven hotas av föroreningar och en utarmning av ekosystemen på grund av utfiskning, oljeutsläpp och klimatförändringar. I sin nya havspolitik DeutschEnglishfrançais lägger EU fram heltäckande förslag för att hantera dessa hot och anger konstruktiva metoder för hur man ska kunna utnyttja kustregionernas tillgångar.

Syftet med det årliga firandet av Havets dag i Europa DeutschEnglishfrançais är att göra allmänheten uppmärksam på hur viktiga de europeiska haven är, att framhäva sjöfartens ekonomiska betydelse och att sprida kunskap om kustregionerna. Vidare ska Europas identitet på havsområdet sättas i förgrunden och man ska betona hur haven hjälper EU att möta de utmaningar som globaliseringen medför.

EU deltar också aktivt i att skydda och bevara havsmiljön, driver krav på strängare säkerhetsnormer och bekämpar tjuvfiske.

På den första upplagan av Havets dag i Europa genomfördes en konferens om regionala förhållningssätt till havspolitiken och hur den genomförs.

Under samma vecka äger en rad regionala evenemang rum:

  • Week van de Zee Nederlands (Havsveckan) firas i Nederländerna från och med den 24 maj.
  • RORO 2008 English anordnas för varvsindustrin och äger rum i Göteborg till och med den 22 maj.
  • Den 68:e internationella fiskemässan Englishitaliano äger rum i Ancona, i Italien den 23–25 maj.

Ett exempel på EU:s inriktning på havsfrågor är ansträngningarna att skydda det östra beståndet av den blåfenade tonfisken från fiske i år. Det råder åter igen stor risk för utfiskning på grund av överkapaciteten hos den europeiska fiskeflottan.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar