Cosán nascleanúna

Ceiliúrann an Eoraip a féiniúlacht is a hoidhreacht mhuirí - 21/05/2008

Lá Muirí na hEorpa a bheidh sa 20 Bealtaine feasta. 

Tá farraigí na hEorpa faoi bhagairt de dheasca an truaillithe is táirchéim na n-éiceachóras i ngeall ar ró-iascach, dortadh ola agus an téamh domhanda.  I  mbeartas muirí DeutschEnglishfrançais nua an AE tá freagairt chomhtháite ar na bagairtí seo agus cur chuige dearfach chun teacht i dtír ar acmhainní oirir na hEorpa. 

Tá mar chuspóir ag an lá muirí DeutschEnglishfrançais bliantúil feasacht an phobail faoi thábhacht na bhfarraigí Eorpacha a ardú, tábhacht an tionscail mhuirí a chur i bhfáth, agus aird a tharraingt ar oirir na hEorpa. Fairis sin, tacóidh sé le féiniúlacht mhuirí a hEorpa, is leagfaidh sé béim ar conas a thig leis na farraigí cabhrú leis an Eoraip aghaidh a thabhairt ar dhúshláin an domhandaithe. 

Tá an tAE gníomhach chun an timpeallacht mhuirí a chosaint is a chaomhnú, ag brú ar son chaighdeáin shábháilteachta níos déine is ag comhrac leis an iascach mídhleathach. 

Mar chuid den chéad lá muirí Eorpach bhí comhdháil faoi chur chuige réigiúnach an bheartais mhuirí agus a chur chun feidhme. 

Tá ceiliúrthaí réigiúnacha éagsula ar siúl an tseachtain seo: 

  • Seachtain na Mara Nederlands, ócáid mhuirí thábhachtach – an Ísiltír ó 24 Bealtaine
  • RORO 2008 English, ócáid do thionscal na loingeoireachta  - Gothenburg, an tSualainn, go dtí 22 Bealtaine
  • An 68ú aonach iascaigh idirnáisiúnta Englishitaliano - Ancona, an Iodáil, 23-25 Bealtaine.

Sampla amháin d'fhócas an AE ar cheisteanna muirí is ea a chuid oibre chun tionscal iascaigh an tuinnín ghoirm oirthearaigh a chosaint.  Tá baol láidir an ró-iascaigh anseo arís i mbliana de dheasca ró-acmhainn an loingis iascaigh Eorpaigh. 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links