Navigatsioonitee

Euroopa tõstab esile oma merega seotud identiteeti ja kultuuripärandit - 21/05/2008

Alates käesolevast aastast tähistatakse 20. mail Euroopa merenduspäeva.

Euroopa meresid ohustab saastumine ning ökosüsteemide taandareng, mida põhjustavad liigne kalapüük, õlireostus ja kliimamuutus. ELi uus merenduspoliitika DeutschEnglishfrançais pakub asjaomaste ohtude käsitlemiseks integreeritud lahendusi ning konstruktiivset lähenemist Euroopa rannapiirkondade väärtustest kasu saamisele.

Iga-aastase merenduspäeva DeutschEnglishfrançais eesmärk on suurendada avalikkuse teadlikkust Euroopa merede tähtsusest, rõhutada Euroopa merenduse majanduslikku rolli ning pöörata suuremat tähelepanu rannaaladele.   Merenduspäeva raames tõstetakse ka esile merega seotud identiteeti ja rõhutatakse mere tähtsust globaliseerumisest tingitud probleemide lahendamisel.

EL kaitseb ja säilitab merekeskkonda aktiivselt, kehtestades karmimaid ohutusnõudeid ning võideldes ebaseadusliku püügi vastu.

Euroopa esimesel merenduspäeval toimus konverents merenduspoliitika piirkondliku lähenemise ja rakendamise teemal.

Samal nädalala toimub ka mitu kohalikku üritust:

  • Merenädal Nederlands – keskne merendusalane sündmus Madalmaades algusega 24. mail
  • RORO 2008 English – laevandusüritus Rootsis Göteborgis kuni 22. maini
  • 68. rahvusvaheline kalalaat Englishitaliano Itaalias Anconas 23.–25. mail.

Üks näide ELi keskendumisest merendusküsimustele on tema tegevus 2008. aastal tuunikala püügi kontrollimisel.  Käesoleval aastal on Euroopa kalalaevastiku liigse võimsuse tõttu jälle ülepüügi oht.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad