Sökväg

Nedräkningen har börjat för förregistrering av kemikalier - 13/05/2008

EU uppmanar industrin att registrera sina kemikalier, eftersom den nya Reachlagstiftningen om kemikalier och säkerhet snart träder i kraft.

Dagen för att börja förregistrera kemikalier närmar sig snabbt. Genom att förregistrera sina kemikalier mellan den 1 juni och den 1 december kan importörer och tillverkare undvika onödiga tester och skjuta upp sista dagen för den fullständiga registreringen.

Enligt Reachförordningen EnglishEnglish ska företag i EU registrera eller (förregistrera) de kemikalier EnglishEnglish som de tillverkar eller importerar i större mängder – minst ett ton per år. Uppgifterna de registrerar kommer att användas för att bedöma säkerhetsrisker och kemikaliernas påverkan på vår hälsa och miljö.

”Reach är den mest ambitiösa kemikalielagstiftningen i världen”, säger miljökommissionär Stravros Dimas. ”Den kommer att bidra till en säkrare kemikaliehantering i EU.” Över 30 000 ämnen (syror, metaller, lösningsmedel osv.) omfattas av kraven på förregistrering och registrering.

Möjligheten att förregistrera kemikalier gör att företagen kan ta del av varandras uppgifter och sänka kostnaderna genom att undvika onödiga tester. De får också mer tid på sig för den fullständiga registreringen. Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har föreslagit att de företag som utnyttjar möjligheten till förregistrering ska få ytterligare tre till elva år på sig för den fullständiga registreringen.

Företag som inte förregistrerar sina kemikalier senast den 1 december måste omedelbart sluta tillverka eller importera. För att få återuppta sin verksamhet måste de registrera sina kemikalier enligt det fullständiga förfarandet.

Den 29 april firade Europeiska kemikaliebyrån (ECB EnglishEnglish) sitt 15-årsjubileum som övervakare av farliga ämnen. Förregistreringen inleds den dag då ECB:s arbetsuppgifter officiellt överförs till den nya kemikaliemyndigheten.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar