Navigačný riadok

Kto sa neprihlási, končí! - 13/05/2008

EÚ vyzýva zástupcov odvetvia, aby zaregistrovali vyrábané a dovážané chemikálie v súlade s novým nariadením REACH o chemických látkach a ich bezpečnom používaní.

Uzávierka registrácie chemikálií sa neodvratne blíži: predbežnou registráciou v období od 1. júna do 1. decembra sa môžu výrobcovia a dovozcovia vyhnúť zbytočnému testovaniu a oddialiť uzávierku úplnej registrácie.

Podľa pravidiel ustanovených v nariadení REACH English musia všetky firmy s prevádzkou v EÚ zaregistrovať (alebo predbežne zaregistrovať) všetky chemické látky English, ktoré vyrábajú alebo dovážajú vo veľkých množstvách, čiže najmenej tonu ročne. Poskytnuté údaje sa použijú pri hodnotení bezpečnostných rizík a možných účinkov daných chemikálií na zdravie a životné prostredie.

„REACH je najambicióznejším právnym predpisom v oblasti chemických látok na svete,“ povedal komisár pre životné prostredie Stavros Dimas. „Významným spôsobom prispeje k bezpečnej správe chemikálií v EÚ.“ Povinnosť predbežnej a úplnej registrácie sa vzťahuje na vyše 30 000 látok (kyselín, kovov, rozpúšťadiel atď.).

Predbežná registrácia umožní firmám poskytnúť údaje a ušetriť náklady na zbytočné testovanie. Zároveň získajú viac času na úplnú registráciu. Európska chemická agentúra (ECHA) navrhuje, aby sa firmám, ktoré sa predbežne zaregistrujú, oddialila uzávierka úplnej registrácie o 3 až 11 rokov.

Firmy, ktoré sa v období od 1. júna do 1. decembra 2008 predbežne nezaregistrujú, budú musieť okamžite zastaviť výrobu aj dovoz. Ak budú chcieť činnosť obnoviť, musia absolvovať proces úplnej registrácie.

29. apríla oslávil Európsky úrad pre chemické látky (ECB English) pätnásť rokov monitorovania nebezpečných chemických látok. Predbežná registrácia sa začne v deň, keď ECB oficiálne odovzdá svoje právomoci novej agentúre ECHA.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy