Ścieżka nawigacji

Niezarejestrowanym wstęp na rynek wzbroniony - 13/05/2008

Mając na uwadze nowe rozporządzenie REACH w sprawie chemikaliów i ich bezpiecznego stosowania, UE wzywa przedstawicieli branży, aby już teraz dokonali rejestracji substancji.

Termin wstępnej rejestracji chemikaliów zbliża się wielkimi krokami. Dokonując wstępnej rejestracji chemikaliów w dniach od 1 czerwca do 1 grudnia, importerzy i producenci mogą uniknąć niepotrzebnych kontroli i przesunąć na później termin dokonania pełnej rejestracji.

Przepisy w dziedzinie substancji chemicznych REACH English zawierają wymóg, aby wszystkie przedsiębiorstwa mające siedzibę w UE zarejestrowały (lub wstępnie zarejestrowały) chemikalia English, jakie produkują lub importują w znacznych ilościach – co najmniej 1 tonę rocznie. Przedłożone informacje zostaną wykorzystane do oceny zagrożenia bezpieczeństwa oraz weryfikacji ryzyka, jakie substancje chemiczne mogą stanowić dla zdrowia i środowiska naturalnego.

„Pakiet REACH jest najszerzej zakrojonym projektem prawnym w tej dziedzinie w skali świata”, powiedział komisarz ds. środowiska Stravros Dimas. „Przyczyni się zdecydowanie do bezpiecznego obchodzenia się z chemikaliami w całej UE.” Obowiązkowi rejestracji bądź rejestracji wstępnej podlega ponad 30 tysięcy substancji (kwasy, metale, rozpuszczalniki itp.).

Procedura rejestracji wstępnej umożliwi przedsiębiorstwom wymianę danych i ograniczenie kosztów dzięki uniknięciu niepotrzebnych badań. Przedsiębiorstwa zyskają też dodatkowy czas na dokonanie pełnej rejestracji. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA ) zaproponowała przedłużenie terminu rejestracji od 3 do11 lat dla przedsiębiorstw dokonujących rejestracji wstępnej.

Przedsiębiorstwo, które jej nie dokona w terminie od 1 czerwca do 1 grudnia 2008 r., będzie musiało natychmiast zawiesić produkcję lub import niezgłoszonej substancji. Dopiero po ukończeniu pełnej rejestracji będzie można wznowić produkcję lub import.

29 kwietnia Europejskie Biuro ds. Chemikaliów (ECB English) obchodziło piętnastolecie swojej działalności w zakresie monitorowania niebezpiecznych chemikaliów. Początek rejestracji wstępnej przypada na dzień, w którym biuro ECB oficjalnie przekaże swoje zadania nowej agencji ECHA.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki