Navigācijas ceļš

Ja nav datu, nav tirgus! - 13/05/2008

ES aicina uzņēmējus reģistrēt ķīmiskās vielas saskaņā ar jauno REACH regulu par ķimikālijām un to drošu izmantojumu.

Strauji tuvojas ķīmisko vielu reģistrēšanas termiņš. Tās provizoriski reģistrējot no 1. jūnija līdz 1. decembrim, importētāji un ražotāji varēs izvairīties no nevajadzīgām pārbaudēm un pagarināt pilnas reģistrācijas termiņu.

REACH English noteikumi paredz, ka visiem ES uzņēmumiem ir jāreģistrē (vai provizoriski jāreģistrē) ķīmiskās vielas English, ko tie ražo vai ieved nozīmīgos daudzumos, t.i., tonnu un vairāk vienā gadā. Iesniegtos datus izmantos, lai novērtētu drošuma riskus un to, kā attiecīgās ķīmiskās vielas var ietekmēt mūsu veselību un vidi.

"REACH ir vērienīgākais ķīmisko vielu jomā pieņemtais tiesību akts pasaulē", paskaidroja vides komisārs Stavross Dimass. “Tā ieguldījums ķīmisko vielu pārvaldībā ES būs nenovērtējams.” Reģistrācijas un provizoriskas reģistrācijas prasības attiecas uz vairāk nekā 30 000 vielu (skābēm, metāliem, šķīdinātājiem u.c.).

Provizoriska reģistrācija palīdzēs uzņēmumiem datu apmaiņā un samazinās izmaksas, jo nebūs jāveic liekas pārbaudes. Tā uzņēmumi arī ietaupīs laiku pilnajai reģistrācijai. Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) ierosinājusi 3-11 gadu termiņa pagarinājumu uzņēmumiem, kas veic provizorisku reģistrāciju.

Katram uzņēmumam, kas ķīmiskās vielas nebūs provizoriski reģistrējis no 1. jūnija līdz 1. decembrim, nekavējoties būs jāpārtrauc to ražošana vai ievešana. Lai to atsāktu, tiem būs jāveic pilna reģistrācijas procedūra.

Eiropas Ķimikāliju birojs (ECB English) 29. aprīlī svinēja sava bīstamo ķimikāliju pārraudzības darba piecpadsmito gadskārtu. Provizorisko reģistrāciju sāks dienā, kad ECB oficiāli nodos savas pilnvaras jaunajai ECHA.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites