Διαδρομή πλοήγησης

Η καταχώριση, διαβατήριο για τα χημικά! - 13/05/2008

Η ΕΕ προτρέπει τις επιχειρήσεις να καταχωρίσουν τα χημικά τους προϊόντα ενόψει της εφαρμογής του νέου κανονισμού «REACH».

Αρχίζει σύντομα η διαδικασία καταχώρισης χημικών προϊόντων. Με την προκαταχώριση των προϊόντων από την 1η Ιουνίου με την 1η Δεκεμβρίου, οι παρασκευαστές και εισαγωγείς χημικών μπορούν να αποφύγουν τις περιττές δοκιμές και να επωφεληθούν από την παράταση της προθεσμίας για πλήρη καταχώριση.

Ο κανονισμός REACH English απαιτεί απ' όλες τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ να καταχωρίζουν (ή να προκαταχωρίζουν) τις χημικές ουσίες English που παρασκευάζουν ή εισάγουν σε μεγάλες ποσότητες (ίσες ή μεγαλύτερες του ενός τόνου ετησίως). Με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται, σταθμίζονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και εκτιμώνται οι πιθανές επιπτώσεις των ουσιών αυτών στην υγεία και το περιβάλλον.

«Ο κανονισμός REACH αποτελεί την πλέον φιλόδοξη νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο» δήλωσε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας και πρόσθεσε ότι «Θα συμβάλει ουσιαστικά στην ασφαλή διαχείριση των χημικών προϊόντων στην ΕΕ». Περισσότερες από 30.000 ουσίες (οξέα, μέταλλα, διαλύτες, κ.λπ.) υπόκεινται στην υποχρέωση προκαταχώρισης και καταχώρισης.

Η διαδικασία προκαταχώρισης επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ενημερώνονται αμοιβαία για τα χημικά προϊόντα και, με αυτόν τον τρόπο, να αποφεύγουν το κόστος των περιττών δοκιμών, ενώ παράλληλα τους αφήνει μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την πλήρη καταχώριση των προϊόντων τους. Συγκεκριμένα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) έχει προτείνει παράταση της σχετικής προθεσμίας από 3 έως 11 χρόνια για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν τη διαδικασία προκαταχώρισης.

Οι επιχειρήσεις που δεν θα έχουν προκαταχωρίσει τα χημικά τους προϊόντα στο διάστημα από 1ης Ιουνίου έως 1ης Δεκεμβρίου 2008, είναι υποχρεωμένες να διακόψουν αμέσως τις δραστηριότητες παρασκευής ή εισαγωγής. Για να αρχίσουν ξανά τις δραστηριότητές τους οφείλουν προηγουμένως να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πλήρους καταχώρισης.

Στις 29 Απριλίου, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Χημικών Ουσιών (ECB English), υπεύθυνο για την εποπτεία των επικίνδυνων χημικών προϊόντων, γιόρτασε τα δεκαπέντε χρόνια της λειτουργίας του. Η διαδικασία προκαταχώρισης θα ξεκινήσει την ημέρα που το ECB θα παραδώσει επίσημα τη σκυτάλη στον νέο Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι