Cesta

Termín pro registraci chemických látek se blíží - 13/05/2008

Unie vyzývá podniky, aby začali s registrací chemických látek podle nového nařízení REACH o chemických látkách a jejich bezpečném používání.

Termín pro registraci chemických látek se blíží. Takzvanou předběžnou registrací v období od 1. června do 1. prosince se mohou dovozci a výrobci chemických látek vyhnout zbytečnému testování a mohou si prodloužit termín pro úplnou registraci.

Podle nařízení REACH English musí všechny podniky usazené v EU zaregistrovat (nebo předběžně zaregistrovat) chemické látky English, které vyrábějí nebo dovážejí ve velkém množství (alespoň tunu ročně). Údaje poskytnuté podniky budou využity ke zvážení bezpečnostních rizik a k posouzení vlivu chemických látek na zdraví a na životní prostředí.

„REACH je nejambicióznější právní předpis týkající se chemických látek na světě,“ uvedl evropský komisař pro životní prostředí Stravros Dimas a dodal: „Bude mít neocenitelný přínos k bezpečnému nakládání s chemickými látkami v EU“. Povinné registraci a předběžné registraci podléhá více než 30 000 látek (kyselin, kovů, rozpouštědel atd.).

Díky předběžné registraci mohou podniky sdílet údaje a snížit své náklady tím, že se vyhnou zbytečnému testování. Zároveň získají více času na úplnou registraci. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) navrhuje prodloužit termín o 3 až 11 let podnikům, které provedou předběžnou registraci.

Všechny podniky, které v období od 1. června do 1. prosince 2008 předběžnou registraci neprovedou, budou muset ihned zastavit výrobu nebo dovoz chemických látek a obnovit je budou moci až po provedení úplné registrace.

Dne 29. dubna to bylo již patnáct let, co Evropský úřad pro chemické látky (ECB English) zahájil sledování nebezpečných chemických látek. Období pro předběžnou registraci začíná dnem, kdy Evropský úřad pro chemické látky oficiálně předá svou pravomoc agentuře ECHA.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy