Sökväg

Ingen övre åldersgräns för drogmissbruk - 05/05/2008

En tablettburk och en kanyl

Oroande prognoser visar att drogmissbruket bland äldre ökar.

Det alldagliga, till synes oförargliga, bruket av receptfria mediciner bland Europas åldrande befolkning är ett växande bekymmer. Smärtstillande medel och sömntabletter som går att köpa receptfritt kan ge allvarliga biverkningar. Ofta märks de inte förrän det är för sent.

Enligt den senaste rapporten English från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk beräknas antalet personer som lider av missbruksrelaterade störningar mer än fördubblas fram till 2020 (jämfört med 2001). Även om det är vanligare att ungdomar använder illegala droger ökar användningen också i de äldre generationerna. Mellan 2002 och 2005 ökade andelen patienter i åldrarna 40 år och äldre som behandlades för opiatmissbruk från 8,6 % till 17,6 %.

Detta kommer att öka kraven på hälso- och sjukvården i EU. ”Program som främst vänt sig till yngre patientgrupper kommer att behöva anpassas för att tillgodose den äldre generationens behov”, säger Wolfgang Götz, chef för EU:s narkotikaorgan English, i en kommentar. Eftersom Europas befolkning blir allt äldre – år 2028 kommer drygt en fjärdedel att vara 65 år eller äldre – är det dags att börja förbereda lämpliga insatser.

I rapporten pekar man på en rad områden där det går att göra förbättringar:

  • Ta reda på och övervaka fall av misstänkt användning av receptbelagda och receptfria mediciner.
  • Beredskap inför de krav som äldre narkotikamissbrukare kan komma att ställa när det gäller missbruksvård samt hälso- och sjukvård.
  • Uppmärksamma alkoholproblem och ett eventuellt samband med drogmissbruk.
  • Skräddarsy lämpliga och effektiva behandlingsformer – de nuvarande behandlingsformerna kan behöva ändras eller ersättas med nya.

Äldre läkemedelsmissbrukare har ofta regelbunden kontakt med sjukvården, men deras missbruk undgår ofta upptäckt eller får fel diagnos. Läkarna är inte utbildade i att upptäcka tecken på övermedicinering. Detta faktum kan enligt rapporten leda till stora kostnader så småningom, när tillståndet förvärras. Det sägs vidare att ”de totala utgifterna för de äldre kan minska om effektiva åtgärder vidtas i god tid”.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar