Navigacijska pot

Zloraba drog tudi pri starejših - 05/05/2008

Steklenička zdravil in brizgalka

Novo poročilo opozarja na zaskrbljujočo zlorabo zdravil in drugih snovi pri odraslih.

Najnovejše poročilo English Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami opozarja na zaskrbljujoče, čeprav navidez nedolžno uživanje zdravil brez recepta med starejšim evropskim prebivalstvom. Zdravila proti bolečinam in uspavala, na voljo tudi v prosti prodaji, imajo lahko neželene stranske učinke, ki jih okolica pogosto prepozno opazi.

Evropska agencija v svojem poročilu ocenjuje, da bo do leta 2020 število ljudi s težavami zaradi uživanja snovi več kot dvakrat večje kot leta 2001. Čeprav uživanje nezakonitih drog ponavadi povezujemo z mladimi, pa je vedno pogostejše tudi pri starejših. Med letoma 2002 in 2005 je delež bolnikov, starih 40 let in več, ki so se zdravili zaradi odvisnosti od opiatov, naraslo z 8,6 % na kar 17,6 %.

To pomeni večjo obremenitev za zdravstvene sisteme v EU. „Programe, ki so namenjeni zlasti mladi populaciji, bo treba prilagoditi potrebam starejše starostne skupine,“ je razložil direktor evropske agencije za spremljanje drog English Wolfgang Götz. Evropsko prebivalstvo se stara, leta 2028 bo več kot četrtina prebivalstva stara 65 let in več, zato je zdaj pravi trenutek za pripravo ustreznega odziva.

Poročilo navaja področja, na katerih so potrebne izboljšave:

  • prepoznavanje in spremljanje problematičnega uživanja zdravil na recept in brez recepta;
  • priprava na potrebe starejših uživalcev nezakonitih drog pri zdravljenju odvisnosti in zdravstvenih storitvah;
  • prepoznavanje težav, povezanih z alkoholom, in njihove morebitne povezanosti z zlorabo drog;
  • priprava prilagojenega in učinkovitega programa zdravljenja za to starostno skupino. Morda bo treba spremeniti uveljavljene načine zdravljenja ali razviti nove.

Starejši uživalci snovi so ponavadi v rednem stiku z zdravstvenimi službami, vendar te pogosto ne zaznajo zlorab. Zdravniki niso usposobljeni, da bi prepoznali znake pretiranega uživanja zdravil. To lahko pozneje vodi k večjim stroškom zdravljenja, ko se zdravje bolnika poslabša. Po mnenju agencije bi lahko s pravočasnim in učinkovitim ukrepanjem zmanjšali celotni znesek porabe za to starostno skupino.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave