Navigačný riadok

Drogová závislosť – na veku nezáleží - 05/05/2008

Striekačka a fľaštička s  tabletkami

Znepokojujúca prognóza užívania návykových látok medzi dospelými v rokoch.

Príležitostné, zdanlivo neškodné užívanie voľne predajných liekov starnúcim obyvateľstvom Európy vyvoláva čoraz väčšie obavy. Užívanie tabletiek proti bolesti a na spanie dostupných bez lekárskeho predpisu môže viesť k znepokojujúcim vedľajším účinkom, na ktoré často prídeme, až keď je príliš neskoro.

Podľa najnovšej správy English Európskeho monitorovacieho centra pre drogy sa predpokladá, že do roku 2020 sa počet ľudí, ktorí trpia poruchami z užívania látok viac ako zdvojnásobí v porovnaní s údajmi za rok 2001 . A zatiaľ čo užívanie nezákonných drog je väčšinou spájané s mladými, aj tento fenomén má u staršej generácie rastúci trend. V období rokov 2002 až 2005 poskočil podiel 40 a viac ročných pacientov liečených na užívanie opiátov z 8,6 % na 17,6%.

Tento fenomén zvýši dopyt po službách zdravotnej starostlivosti v EÚ. „Programy zamerané najmä na riešenie problémov mladšej časti obyvateľstva sa budú musieť prispôsobiť potrebám tejto skupiny starších ľudí,“ vysvetľuje riaditeľ agentúry EÚ pre drogy English Wolfgang Götz. S ohľadom na starnúce obyvateľstvo Európy – do roku 2028 bude viac ako štvrtina obyvateľstva staršia ako 65 rokov – je načase začať pracovať na primeraných opatreniach.

V správe sa poukazuje na niekoľko oblastí, v ktorých je priestor na zlepšenia:

  • určenie a monitoring problémového užívania predpísaných a voľne dostupných liekov,
  • predvídanie potrieb starších užívateľov nezákonných drog s ohľadom na liečenie závislosti a zdravotné služby,
  • rozpoznanie problémov spojených s požívaním alkoholu a ich možnej kombinácie so zneužívaním drog,
  • vytvorenie vhodných a účinných liečebných postupov – bude asi potrebné zmeniť existujúce formy liečenia alebo vyvinúť nové.

Starší ľudia užívajúci návykové látky sú často v kontakte s ošetrujúcimi lekármi, napriek tomu však zneužívanie liekov často ostáva nepovšimnuté alebo nesprávne diagnostikované. Lekári nie sú školení na zachytenie nadmerného užívania liekov a zo správy vyplýva, že tento stav môže viesť k nárastu zbytočných výdavkov v prípade zhoršenia situácie a že „celkové výdavky na skupinu starších ľudí sa môžu znížiť, ak sa zasiahne včas a účinne“.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy