Ścieżka nawigacji

Uzależnienia nie zależą od wieku - 05/05/2008

Buteleczka z pigułkami i strzykawka

Pesymistyczne prognozy dotyczące nadużywania leków przez osoby starsze

Sporadyczne, pozornie niegroźne zażywanie leków sprzedawanych bez recepty przez starzejące się społeczeństwo europejskie stanowi coraz poważniejszy problem. Przyjmowanie leków przeciwbólowych i nasennych dostępnych bez recepty może prowadzić do poważnych skutków ubocznych, które często trudno zauważyć aż do momentu, gdy jest już za późno.

Z najnowszego sprawozdania English Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii wynika, że do 2020 r. liczba osób cierpiących na zaburzenia związane z zażywaniem różnego rodzaju substancji wzrośnie ponad dwukrotnie w porównaniu z sytuacją z 2001 r. Chociaż zażywanie substancji nielegalnych jest głównie problemem wśród młodych, problem ten w coraz większym stopniu dotyka również starsze pokolenia. W latach 2002–2005 odsetek osób powyżej 40 roku życia leczonych z powodu zażywania opiatów wzrósł z 8,6 do 17,6 proc.

Tendencja ta będzie poważnym wyzwaniem dla systemów opieki zdrowotnej w krajach UE. „Programy skierowane głównie do osób młodych będą wymagały dostosowania, tak aby sprostać potrzebom starszej części społeczeństwa”, wyjaśnia dyrektor Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii English Wolfgang Götz. Mając na uwadze zjawisko starzenia się społeczeństwa w Europie – w 2028 r. ponad jedna czwarta ludności będzie miała 65 lat lub więcej – wcale nie jest za wcześnie, aby zacząć zastanawiać się nad środkami zaradczymi.

W sprawozdaniu określono obszary, w których należy podjąć działania:

  • zdefiniowanie i monitorowanie problemu budzącego wątpliwości zażywania leków sprzedawanych na receptę i bez recepty
  • przewidywanie potrzeb starszych osób zażywających substancje nielegalne w zakresie leczenia uzależnień i opieki zdrowotnej
  • rozpoznanie problemów związanych z alkoholizmem i ich potencjalnego związku z nadużywaniem leków i innych substancji
  • zdefiniowanie odpowiednich i skutecznych form leczenia – może okazać się, że istniejące formy leczenia wymagają dostosowania lub że konieczne jest opracowanie nowych.

Osoby starsze nadużywające leków nierzadko mają regularny kontakt ze służbą zdrowia. Jednak ich uzależnienie często pozostaje niezauważone lub niewłaściwie rozpoznane. Lekarze nie są odpowiednio szkoleni, aby rozpoznać objawy nadmiernego zażywania leków. Ze sprawozdania wynika, że w przyszłości, gdy zdrowie uzależnionych od leków pacjentów zacznie pogarszać się, sytuacja taka może spowodować wzrost kosztów oraz że „koszty te można w znacznym stopniu ograniczyć, jeżeli na czas podjęte zostaną odpowiednie działania.”

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki