Cosán nascleanúna

Mí-úsáid drugaí gan teorainn aoise - 05/05/2008

Buidéal piollaí agus steallaire

Ábhar imní réamhaisnéisí faoi mhí-úsáid substaintí i measc na n-aosach.

Ábhar imní is ea úsáid fhánach, a dhealraíonn a bheith gan dochar, na gcógas thar an gcuntar ag daonra aosach na hEorpa.  Bíonn fo-iarsmaí dhíobhálacha ag piollaí codlata nó ag pianmhúcháin, atá ar fáil gan oideas dochtúra, agus is minic gur ródhéanach a thugtar faoi deara iad.

Measann an tuarascáil is déanaí English ó lárionad faireacháin na hEorpa go mbeidh dúbailt ar líon na ndaoine atá ag fulaingt ó mhí-úsáid substaintí ó 2001 go 2020.   Cé gur leis an óige a cheanglaítear úsáid aindleathach na ndrugaí de ghnáth, tá a leithéid ag fás freisin i measc na nglúnta is sine.  Idir 2002 agus 2005 léim céatadán na n-othar 40+ a bhí faoi chóireáil do chodlaidíneach ó 8.6% go 17.6%.

Cuirfidh sé seo leis an éileamh ar sheirbhísí sláinte san AE.  “Caithfear cláracha a bhíonn ag plé leis an óige go hiondúil a chur in oiriúint don ghrúpa is sine”, dar le stiúrthóir Ghníomhaireacht Drugaí an AE English , Wolfgang Götz. Níl ullmhú dá leithéid róluath, i ngeall ar dhaonra na hEorpa a bheith ag dul in aois – faoi 2028 beidh breis is 25% den phobal 65 nó thairis. 

Cuireann an tuarascáil i bhfáth roinnt réimsí inar féidir feabhsú: 

  • fadhb úsáid na gcógas faoi oideas agus thar an gcuntar a aithint is faireachán a dhéanamh uirthi
  • teacht roimh ghánna na n-úsáideoirí drugaí is sine maidir le cóireáil andúile agus seirbhísí sláinte
  • fadhbanna a bhaineann le halcól, agus a gceangal le mí-úsáid drugaí, a aithint
  • cóireáil chuí éifeachtach a oiriúnú – b'fhéidir gur ghá athrú nó forbairt ar na cineálacha cóireála atá ann anois

Is minic a bhíonn na húsáideoirí substainte is sine i dteagmháil leis na seirbhísí sláinte, ach is minic nach dtugtar an mhí-úsáid faoi deara.  Ní bhíonn dochtúirí oilte dá leithéid, agus deir an tuarascáil go dtig leis seo breis costaisí a tharraingt níos déanaí nuair a éiríonn galair níos tromchúisí, agus "gur féidir an caiteachas ar aosaigh a laghdú má thugtar faoin bhfadhb seo in am agus go héifeachtach".  

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links