Navigointipolku

Päihteidenkäyttö ei tunne ikärajaa - 05/05/2008

Lääkepurkki ja injektioruisku

Ikääntyvien aikuisten lääkkeiden ja muiden päihteiden väärinkäyttöä koskevat ennusteet antavat aihetta huoleen.

Ikääntyvien aikuisten harkitsematon ja ensi tuntumalta vaarattomalta vaikuttava käsikauppalääkkeiden käyttö on kasvava huolenaihe EU:ssa. Ilman lääkemääräystä myytävillä kipu- ja unilääkkeillä voi kuitenkin olla sivuvaikutuksia, jotka huomataan usein vasta liian myöhään.

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tuoreessa raportissa English arvioidaan, että niiden ikääntyvien aikuisten määrä, joilla on päihteidenkäytöstä aiheutuvia ongelmia tai sairauksia, enemmän kuin kaksinkertaistuu vuosien 2001–2020 välisenä aikana. Ja vaikka laittomien huumeiden käyttö yhdistetään yleensä nuoriin, se on lisääntymässä myös ikääntyvien aikuisten ryhmässä. Opiaattien käyttöön liittyvien ongelmien vuoksi hoidossa olleiden yli 40-vuotiaiden potilaiden osuus yli kaksinkertaistui vuosina 2002–2005 (8,6:sta 17,6 prosenttiin).

Päihteiden ongelmakäyttö asettaa yhä suurempia vaatimuksia EU:n hoitopalveluille. ”Ohjelmien kohderyhminä ovat tavanomaisesti olleet nuoremmat väestöryhmät, minkä vuoksi ohjelmia on mukautettava ikääntyvien aikuisten tarpeisiin”, toteaa EU:n huumeiden seurantakeskuksen English johtaja Wolfgang Götz. Vuoteen 2028 mennessä yli neljäsosa Euroopan väestöstä on yli 65-vuotiaita. Päihteiden käytöstä aiheutuviin ongelmiin onkin pystyttävä reagoimaan mahdollisimman nopeasti.

Raportin mukaan ehkäisytoimia voidaan parantaa mm. seuraavilla aloilla:

  • resepti- ja käsikauppalääkkeiden ongelmakäytön tunnistaminen ja seuranta
  • ikääntyvien huumeidenkäyttäjien tarpeiden ennakointi ja niiden huomioon ottaminen riippuvuuden hoidossa ja muissa terveydenhoitopalveluissa
  • alkoholiin liittyvien ongelmien sekä alkoholin ja huumeiden mahdollisen yhteiskäytön tunnistaminen
  • erityistarpeisiin räätälöidyn asianmukaisen ja tehokkaan hoidon tarjoaminen. Tämä saattaa edellyttää nykyisten hoitomuotojen muuttamista tai uusien kehittämistä.

Vaikka ikääntyvät aikuiset päihteidenkäyttäjät ovat säännöllisessä yhteydessä terveyspalveluihin, esimerkiksi lääkkeiden väärinkäyttö jää usein huomaamatta tai se diagnosoidaan väärin. Tämä johtuu mm. siitä, että lääkäreiden koulutuksessa kiinnitetään liian vähän huomiota lääkkeiden liikakäytön merkkien havaitsemiseen. Raportin mukaan tämä voi johtaa myöhemmin vielä suurempiin hoitokustannuksiin sairauksien pahentuessa. Raportissa todetaankin, että ikääntyvän ikäryhmän kokonaismenoja voidaan vähentää toteuttamalla oikea-aikaisesti tehokkaita toimenpiteitä.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä