Navigatsioonitee

Narkootikumide kuritarvitamine ei sõltu east - 05/05/2008

Pudel tablettidega ja süstal

Prognoos seoses narkootiliste ainete kuritarvitamisega vanemaealiste täiskasvanute hulgas on murettekitav.

Tavaline ja näiliselt kahjutu käsimüügiravimite kasutamine Euroopa vananeva elanikkonna hulgas annab järjest rohkem põhjust muretsemiseks. Valuvaigistid ja unerohi, mida saab ilma retseptita, võivad omada halbu kõrvaltoimeid, mis jäävad sageli märkamatuks, kuni on juba hilja.

Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskuse viimase aruande English kohaselt kasvab 2020. aastaks ravimite kasutamisest tulenevate probleemide all kannatavate inimeste arv võrreldes 2001. aastaga rohkem kui kahekordseks. Kuigi keelatud ainete kasutamine on enamasti soetud noortega, kasvab ka see näitaja vanemata põlvkondade hulgas. Ajavahemikul 2002–2005 kasvas üle 40-aastaste opiaadisõltuvusravi saavate patsientide osakaal 8,6%-lt 17,6%-le.

See esitab ELi tervishoiuasutustele suuremad nõudmised. “Peamiselt noortele suunatud programme tuleb nüüd kohandada ka kõnealuse vanema rahvastikurühma vajadustele,” selgitas järelevalvekeskuse English direktor Wolfgang Götz. Arvestades Euroopa elanikkonna vananemist (2028. aastaks on rohkem kui neljandik elanikest üle 65-aastased), ei ole asjaomaste ettevalmistuste tegemisega aega viita.

Aruandes tuuakse esile mitu valdkonda, kus saab tegutseda paremini:

  • teha kindlaks retsepti- ja käsimüügiravimite probleemne kasutamine ning seada sisse asjaomane järelevalve
  • näha ette vanemate ravimite kuritarvitajate vajadusi, s.t nende sõltuvusravi ja tervishoiuteenuseid
  • tunnistada alkoholiprobleeme ja nende võimalikku seost ravimite kuritarvitamisega
  • kohase tõhusa ravi määramine – olemasolevad raviskeemid võivad vajada muutmist või uued väljatöötamist

Vanematel ainesõltlastel on sageli olemas regulaarne kontakt tervishoiuasutustega, kuid tihti ei märgata nende ravimite kuritarvitamist või diagnoositakse seda valesti. Arste ei ole koolitatud tuvastama ravimite liigkasutamist. Aruandes näidatakse, et kulud võivad seisukorra halvenemisel suureneda, kuid õigeaegne tõhus sekkumine võib vähendada vanemale vanuserühmale tehtavaid kulutusi.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad