Sökväg

Alkoholen förstör för många liv i EU - 16/04/2008

EU är den region i världen där man dricker mest och nu tar EU krafttag för att vända trenden.

När förvandlas en trevlig utekväll med kompisarna till ett fylleslag? Alkoholen skördar 200 000 liv varje år i EU, så gränsen mellan ett rimligt och ett skadligt alkoholintag verkar ännu oklar för många.

Ungdomsfylleriet och de alkoholrelaterade trafikolyckorna (en fjärdedel av alla trafikolyckor) väcker oro i hela EU. Man försöker lösa problemen på hemmaplan, men alkoholreklam och försäljning över gränserna underminerar det arbetet.

Unga människor är särskilt utsatta. Vart fjärde dödsfall bland unga män (mellan 15 och 29 år) är alkoholrelaterat. En undersökning Englishfrançais visar att 19 % av alla 15- till 24-åringar dricker minst fem enheter alkohol per tillfälle.

EU har utarbetat en strategi för att minska de alkoholrelaterade skadorna English och även bildat ett europeiskt forum för alkohol och hälsa English (40 näringslivs- och icke-statliga organisationer). Man vill motverka ungdomars drickande, öka kunskaperna om alkoholmissbrukets effekter och arbeta för ansvarsfulla försäljnings- och marknadsföringsmetoder.

I ett tal till forumet betonade folkhälsokommissionär Androulla Vassiliou alkoholmissbrukets tragiska konsekvenser för samhället: ”Ett allt för stort alkoholintag är skadligt för hälsan och förstör utsikterna till utbildning och arbete för många unga män och kvinnor. Alkoholen dödar ungdomar som ännu hade i stort sett hela livet framför sig.”

Forumet har gjort 78 åtaganden, till exempel att

  • utbilda butiks- och barpersonal i hur man hanterar ungdomar som vill köpa alkohol olagligt,
  • se till att barnmorskor upplyser kvinnor om farorna med att dricka alkohol före och under graviditeten, och
  • stärka rollen för självhjälpsgrupper.

Forumet ska också få vetenskaplig rådgivning av en expertpanel. Det ska utbyta idéer och exempel på bästa praxis och kartlägga områden där det behövs projekt och se till att dessa drivs effektivt.

Läs mer om alkoholrelaterade skador i EU DeutschEnglishespañolfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar