Cosán nascleanúna

Scriosann an mhí-úsáid alcóil beathaí ar fud an AE - 16/04/2008

Tá an réigiún is mó pótaireachta ar domhan chun stop a chur le mí-úsáid alcóil agus imní air faoi threochtaí na bhfigiúirí. 

Cathain a athraíonn deoch le cairde go ragús contúirteach?  Le 200,000 bás Eorpach sa bhliain de dheasca na mí-úsáide alcóil, is cosúil nach léir do chách an líne idir an ól agus an phótaireacht. 

Tá imní ar fud na hEorpa faoin ól faoi bhun aoise agus faoi thionóiscí gluaisteán de dheasca alcóil (an cheathrú chuid de thaismí). Bíodh is go bhfuil tíortha i ngleic leis an bhfadhb seo sa bhaile, tig le fógraíocht agus díol trasteorann alcóil a n-iarrachtaí a chur ar neamhní. 

Daoine óga an dream is leochailí.  An t-alcól faoi deara ceann as gach ceithre bhás i measc na bhfear óg (aois 15-29) agus thaispeáin suirbhé le déanaí go n-ólann 19% na ndaoine idir 15-24 cúig aonad alcóil sa seisiún ar a laghad. 

Chomh maith le straitéis le tabhairt faoi fhadhb an alcóil  ar fud an hEorpa a thionscnamh, bhunaigh an tAE an Fóram Eorpach alcóil agus sláinte  (40 gnóthas agus eagraíocht neamhrialtasach) chun dul i ngleic leis an ól faoi bhun aoise, chun an fheasacht faoi dhrochiarsmaí na mí-úsáide alcóil a ardú agus le cur ar son na gcleachtas freagrach maidir le díol is fógraíocht.  

Ag caint di ag an bhfóram, chuir coimisinéir na sláinte Vassiliou traigéid shóisialta na mí-úsáide alcóil i bhfáth:  “Déanann úsáid mhíchuí alcóil dochar don tsláinte agus milleann sé ionchais oideachais agus fostaíochta an oiread sin fear is ban óg,  agus is minic a mharaíonn sí daoine óga i mbláth a maitheasa."

Tá 78 tiomantas leagtha amach ag an bhfóram, ina measc:

  • Cúntóirí siopa agus freastalaithe beáir a oiliúint chun plé le daoine óga a bhíonn ag iarraidh alcól a cheannach go mídhleathach
  • Cinntiú go n-inseoidh cnáimhseacha do mhná faoin mbaol a bhaineann leis an ól agus iad torrach nó ag iarraidh coimpeart
  • Ról na ngrúpaí féinchabhracha a neartú

Gheobhaidh an fóram comhairle eolaíochta ó phainéal saineolaithe agus comhthiomsóidh sé smaointe agus dea-chleachtais, ag teacht ar réimsí ina bhfuil gá le tionscadail agus ag cinntiú go reachtálfar go héifeachtach iad.   

Breis eolas faoi dhochar an alcóil san Eoraip

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links