Cesta

Alkohol v Evropě nepřestává zabíjet - 16/04/2008

EU je oblastí s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě a alkoholismus má v Evropě závažné následky. V rámci úsilí o řešení této situace se v Bruselu koná „Evropské fórum o alkoholu a zdraví“.

Kde je hranice mezi posezením u piva s přáteli a nekontrolovanou pitkou? Téměř 200 000 životů, které má alkohol v Evropě každý rok na svědomí, svědčí o tom, že dělicí čára mezi zodpovědným a nebezpečným pitím je pro mnohé velmi tenká.

Evropské země si uvědomují závažnost alkoholismu mladistvých a dopravních nehod pod vlivem alkoholu (čtvrtina všech nehod). Zatímco se však snaží proti těmto jevům bojovat na domácím poli, přeshraniční reklama a prodej alkoholických nápojů podkopávají jejich úsilí.

Nejohroženější skupinou obyvatel jsou mladí lidé. Čtvrtinu úmrtí mužů ve věku 15 až 29 let zapříčiňují nehody v důsledku požití alkoholu a podle výsledků nedávného průzkumu Englishfrançais vypije 19 % mladých ve věku 15 až 24 let za jeden večer nejméně pět jednotek alkoholu.

Vedle přijetí strategie boje proti alkoholismu English zřídila EU Evropské fórum o alkoholu a zdraví English, kterého se účastní 40 podniků a nevládních organizací, s cílem omezit alkoholismus mladistvých, zvýšit informovanost o účincích alkoholismu a vyvíjet tlak na odpovědný přístup k reklamě na alkoholické nápoje a k jejich prodeji.

Komisařka pro zdraví Androulla Vassiliou v projevu na fóru zdůraznila tragické sociální dopady alkoholismu: „Nepřiměřená konzumace alkoholu poškozuje zdraví a ničí studijní a kariérní vyhlídky mnoha mladých lidí, nemluvě o tom, v kolika případech jejich mladý život předčasně ukončí.“

Fórum stanovilo 78 závazků, které se týkají například:

  • vyškolení prodavačů a barmanů, jak reagovat na pokusy mladistvých o nelegální nákup alkoholických nápojů;
  • zajištění toho, aby gynekologové informovali ženy o rizicích požívání alkoholu před a v průběhu těhotenství;
  • posílení úlohy svépomocných skupin.

Fórum, na kterém budou též představena stanoviska skupiny odborníků, je příležitostí k výměně názorů a osvědčených postupů, k identifikaci oblastí, v nichž je třeba přijmout opatření, a k zajištění jejich efektivní realizace.

Více o škodlivých účincích alkoholismu v Evropě DeutschEnglishespañolfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy