Sökväg

Miljövän? - 25/03/2008

Kvinna på fyrhjulig cykel i portugisisk stad

Européerna har blivit mycket miljömedvetna, men de konkreta insatserna motsvarar inte den goda viljan. 

96 % av européerna anser att det är viktigt att rädda jorden, men bara ett fåtal är beredda att göra en personlig insats genom att förändra sitt beteende. Det visar den senaste undersökningen om européernas inställning till miljöfrågorna DeutschEnglishfrançais.

Även om de flesta av oss inser att vi själva borde bidra till att skydda miljön ser vi sällan våra egna konsumtionsvanor som ett bekymmer. Det är inte troligt att vi kommer bli miljövänligare genom att använda bilen mindre ofta eller köpa ekologiska produkter.

Goda avsikter finns det alltså gott om, men de tar sig inte uttryck i praktisk handling. Det verkar som om européerna förväntar sig att deras beslutsfattare ska ta initiativet. Två tredjedelar är positiva till att politikerna fattar gemensamma miljöbeslut på alleuropeisk nivå, och 82 % håller med om att det är nödvändigt att införa EU-bestämmelser. Budskapet är tydligt – miljövänligheten ska vara en plikt, inte ett val.  

Men det finns mycket vi kan göra för att minska vårt koldioxidavtryck. För att få människor att komma igång har EU ställt samman en rad webbplatser med tips på hur vi kan förändra vårt miljöbeteende i vardagen.

Undersökningen visar också att kunskaperna om miljöfrågor varierar mycket mellan olika länder. De bäst informerade medborgarna lever främst i norra och västra delarna av EU, medan de som känner sig minst kunniga oftast bor i södra EU och i EU:s nya medlemsländer.

Den kroatiska staden Koprivinca English har utmärkt sig i år genom att få 2008 års utmärkelse under Europeiska trafikantveckan English. Staden bidrar till miljöskyddet genom att uppmuntra till promenader och cykling, genom att ge icke-motoriserade fordon mer vägutrymme och öka användningen av alternativa bränslen i offentliga transportmedel.    

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar