Navigacijska pot

Želite tudi vi postati „zeleni“? - 25/03/2008

Starejša kolesarka v portugalskem mestu

Čeprav se Evropejci dobro zavedajo okoljevarstvenih težav, svojo skrb za okolje premalokrat udejanijo.

Zadnja anketa o odnosu Evropejcev do okolja DeutschEnglishfrançais razkriva, da je za 96 % Evropejcev skrb za okolje pomembna, vendar jih je le malo pripravljenih spremeniti lasten način življenja.

Čeprav nas večina priznava, da bi morali tudi sami aktivno sodelovati pri varstvu okolja, smo le redko zaskrbljeni zaradi svojih potrošniških navad.Zato je malo verjetno, da bomo navkljub svoji skrbi za okolje redkeje uporabljali avtomobil ali kupovali okolju prijazne izdelke.

Dobrih namenov ne manjka, vendar jih ne uresničujemo v praksi.Zdi se, da bi bilo večini Evropejcev ljubše, da bi pobudo prevzele vlade. Dve tretjini vprašanih se strinjata, da bi bilo treba odločitve v zvezi z okoljevarstvenimi vprašanji sprejemati skupaj na evropski ravni, 82 % pa jih meni, da je na tem področju potrebna evropska zakonodaja.Sporočilo je jasno: okolju prijazno ravnanje naj bo obvezno, ne prostovoljno.

Obstaja več načinov, s katerimi lahko zmanjšamo obremenitev okolja. Za spodbujanje ljudi k varstvu okolja je Evropska komisija pripravila več spletišč z nasveti, kako lahko spremenimo naše vsakdanje navade.

Raziskava tudi kaže, da je poznavanje okoljevarstvenih vprašanj po Evropi različno.Največ o tem vedo v severni in zahodni Evropi, medtem ko so na jugu in v novih državah članicah EU o tem slabše obveščeni.

Letos se je na tem področju najbolj izkazalo hrvaško mesto Koprivnica English, ki je prejelo glavno nagrado tedna evropske mobilnosti English.Mesto k varstvu okolja prispeva s spodbujanjem pešačenja in kolesarjenja, ponovnim uvajanjem območij za pešce in povečano uporabo alternativnih goriv v javnem prometu.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave